Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

 

99 zł 79.69

Autor: Agnieszka Sztoldman,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381246811
Wydanie: 1/2018 Stron: 336


Inne działy: Prawo autorskie 2019, Prawo autorskie Prawo patentowe, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Książka stanowi pierwsze szerokie opracowanie w literaturze polskiej poświęcone regule Bolara upoważniającej do korzystania z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu, która została wprowadzona najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie w prawie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. W monografii przedstawiono:
- funkcję reguły Bolara w prawie patentowym i jej podmiotowy oraz przedmiotowy zakres w prawie polskim (art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p.) oraz w ustawodawstwach zagranicznych;
- warunki dozwolonego korzystania z chronionego wynalazku w celu rejestracji;
- pojęcie wyłączności patentowej oraz ograniczenia wykonywania patentu.

Publikacja stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej, która w 2017 r. otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP za najlepszą pracę doktorską w XV edycji konkursu na najlepsze prace naukowe z dziedziny własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Książka skierowana jest do wszystkich, którzy w pogłębiony sposób zajmują się problematyką prawa własności przemysłowej, w tym punktami stycznymi prawa patentowego i prawa cywilnego oraz prawa farmaceutycznego. Zainteresuje sędziów, adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w zagadnieniach prawa własności przemysłowej, a także prawników i ekonomistów badających fundamentalne problemy prawa patentowego oraz przedstawicieli branży farmaceutycznej.