Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Premiera: Luty 2019 roku

Zapowiedź książki Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289542
Wydanie: 10/2019 Stron: 708


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Kodeks pracy komentarz 2019,Wysyłka

Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz