Kodeks postępowania karnego Komentarz 2019

Książki i komentarze w wyczerpujący i zarazem praktyczny sposób pozwalają zapoznać się z kwestiami dotyczącymi postępowania karnego. Najnowszy

Komentarz

Kodeks postępowania karnego uwzględnia najnowsze zmiany postępowania karnego.
Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Krzysztof Eichstaedt, Dariusz Świecki, Barbara Augustyniak, Michał Kurowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381247214
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten spo ...

Cena w prawoo.pl:
301.73 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Katarzyna Dudka, Małgorzata Beata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Hanna Pa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247092
Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wiel ...

Cena w prawoo.pl:
224.69 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296

Ryszard Stefański, Stanisław Zabłocki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381245494
Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296. Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepis ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285766
Teksty ustaw Becka zawierają:- Kodeks postępowania karnego - Kodeks karny wykonawczy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Opłaty w sprawach karnych - Postępowanie w sprawach nieletnich - Przeciwdzia ...

Cena w prawoo.pl:
38.14 zł
49 zł


Kodeks postępowania karnego Twoje prawo

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 42/2018 | Isbn 9788381288385
Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z różnyc ...

Cena w prawoo.pl:
13.75 zł
14.9 zł


Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Komentarze Kodeksowe, Jerzy Skorupka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325596514
Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ten w sposób wyczerpujący i zara ...

Cena w prawoo.pl:
278.19 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Andrzej Sakowicz, Komentarze Kompaktowe, Katarzyna Boratyńska, Paweł Czarnecki, Ada
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381283311
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z do ...

Cena w prawoo.pl:
237.53 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania karnego ze schematami

Katarzyna Sychta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381245265
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian, m.in. wynikających z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego o ...

Cena w prawoo.pl:
36.24 zł
38.9 zł


Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166

Zabłocki Stanisław, Kosonoga Jacek, Skorupka Jerzy, Ryszard Stefański
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075596
Pierwsza część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu prawna karnego procesowego, przedsta ...

Cena w prawoo.pl:
251.45 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285360
Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępowanie w sprawach nieletnichPrzeciwdziałanie narkomaniiA ...

Cena w prawoo.pl:
38.14 zł
49 zł