Kodeks postępowania karnego Komentarz 2019

Książki i komentarze w wyczerpujący i zarazem praktyczny sposób pozwalają zapoznać się z kwestiami dotyczącymi postępowania karnego. Najnowszy

Komentarz

Kodeks postępowania karnego uwzględnia najnowsze zmiany postępowania karnego.
Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Krzysztof Eichstaedt, Dariusz Świecki, Barbara Augustyniak, Michał Kurowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381247214
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten spo ...

Cena w prawoo.pl:
302.09 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Katarzyna Dudka, Małgorzata Beata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Hanna Pa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247092
Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wiel ...

Cena w prawoo.pl:
233.19 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296

Ryszard Stefański, Stanisław Zabłocki, Duże Komentarze
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381245494
Komentarz do kodeksu postępowania karnego zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów n ...

Cena w prawoo.pl:
249.09 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Komentarze Kodeksowe, Jerzy Skorupka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325596514
Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ten w sposób wyczerpujący i zara ...

Cena w prawoo.pl:
295.95 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Andrzej Sakowicz, Komentarze Kompaktowe, Katarzyna Boratyńska, Paweł Czarnecki, Ada
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381283311
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z do ...

Cena w prawoo.pl:
253.55 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166

Zabłocki Stanisław, Kosonoga Jacek, Skorupka Jerzy, Ryszard Stefański
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075596
Pierwsza część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu prawna karnego procesowego, przedsta ...

Cena w prawoo.pl:
249.10 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo aplikanta 2018

Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325597986
Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego?Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać eg ...

Cena w prawoo.pl:
126.35 zł
149 zł


Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

Cieślak Wojciech, Pawelec Kazimierz, Tuleya Igor
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380853317
Przejrzysta i komunikatywna budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczon ...

Cena w prawoo.pl:
127.19 zł
165 zł


Kontrola korespondencji

Maciej Rogalski
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325589875
W pracy zostały przedstawione liczne zagadnienia i problemy związane z kontrolą korespondencji oraz jej pozyskiwaniem na potrzeby procesu karnego. Zaprezentowana jest także problematyka kontroli operacyjnej, której częścią jest uzyskiwan ...

Cena w prawoo.pl:
100.91 zł
119 zł


Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

Świecki Dariusz, Augustyniak Barbara, Eichstaedt Krzysztof, Kurowski Michał
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381074834
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze. W publikacji główny nacisk położono na k ...

Cena w prawoo.pl:
302.09 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo