Zbiór Karny 2015 Kodeks postępowania karnego


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788327807540
Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Zbiór Karny 2015 Kodeks postępowania karnego ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego 2015 Przepisy


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 20/2015 | Isbn 9788326443596
Stan prawny na 10.01.2015 rok. Książka zawiera tekst ustawy Kodeks postępowania karnego wraz z przepisami wprowadzającymi. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Ksią ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego 2015 Ustawy Becka

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 33/2015 | Isbn 9788325559595
Książka jest adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. K ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego z wprowadzeniem 2015 Twoje prawo

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 32/2015 | Isbn 9788325570439
Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z różnyc ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego 2015 Ustawy Becka

Beck
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 33/2015 | Isbn 9788325570545
Książka adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Zbiór ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2015 Edycja prokuratorska

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 26/2015 | Isbn 9788325570415
Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego s ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego 2015 Lex


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326481543
Stan prawny: 2.02.2015 rok. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego 2015 Beck

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 34/2015 | Isbn 9788325577971
Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z różnyc ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego zestawienie nowelizacji

Gabriel Węglowski Michał
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326494925
Opracowanie zawiera czytelne w formie tabel porównanie nowego, wynikającego z tzw. dużej reformy procesu karnego z 2015 roku, brzmienia k.p.k. z dotychczasową regulacją. Korzystanie z publikacji ułatwia użycie różnych kolorów w przypad ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian

Dąbkiewicz Krzysztof
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326493393
W komentarzu wyczerpująco omówiono najnowsze zmiany w prawie karnym procesowym wprowadzone tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego, obowiązujące od 1 lipca 2015 r. Komentarz uwzględnia również dwie nowele z 12 czerwca 2015 ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł