Kodeks postępowania karnego przepisy Stan prawny 20 kwietnia 2016 rok

Lex
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2016 | Isbn 9788326489853
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę oraz przepisami ją wprowadzającymi. Zamieszczono również najistotniejsze przepisy przejściowe z ustaw zmieniaj ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska

Edycja prokuratorska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 30/2016 | Isbn 9788325586461
Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego s ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Skorupka Jerzy, Barbara Nita Światłowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325587819
Komentarz do kodeksu postępowania karnego uwzględnia wszechstronny dorobek doktryny i judykatury, piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających si ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny KPK 2015 Edycja prokuratorska

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 27/2015 | Isbn 9788325575519
Stan prawny: 20 kwietnia 2015 r. – zawierają zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1427 oraz z 2015 r. poz. 396). Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędzi ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł