Kodeks postępowania karnego

Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 39/2017 | Isbn 9788325596101
Stan prawny: 1 maja 2017 r. Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.7.2017 r. (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 437 ze zm.) w podwójnym stanie prawnym oraz 13.7.2017 r. (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 773) w podwójnym stanie prawnym. Seria Twoje Praw ...


Kodeks postępowania karnego

C.H. Beck
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 40/2017 | Isbn 9788325599072
Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...


Kodeks postępowania karnego

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788381240345
Stan prawny na: 7.09.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz przepisami ją wprowadzającymi. Zamieszczono również najistotniejsze przepisy przejściowe z ustaw zmieniających oraz wykazy aktów zmieniający ...


Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Beck

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325599607
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego procesowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wyda ...


Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian 2016

Augustyniak Barbara, Eichstaedt Krzysztof, Kurowski Michał, Świecki Dariusz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326489990
Kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian Kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r. Zmiany w Kodeksie postępowania karnego Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadzona ustaw ...


Kodeks postępowania karnego

Krzyżanowski Lech
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 11/2017 | Isbn 9788365721129
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o zmianie ustawy o pows ...


Kodeks Postępowania Karnego 2017 Odnowa

Krzyżanowski Lech
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 13/2017 | Isbn 9788365721426
Broszura zawierająca Kodeks postępowania karnego cieszy się stałym i niesłabnącym zainteresowaniem Czytelników. Kolejne wydanie zawiera zmiany, jakie weszły w życie na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Najnowszy stan prawny, z ...


Kodeks postępowania karnego

Krzyżanowski Lech
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 12/2017 | Isbn 9788365721600
Kodeks postępowania karnego – broszura zawiera tekst aktu prawnego bardzo często nowelizowanego w ostatnim czasie. Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r. oznacza, iż publikacja uwzględnia ostatnie nowelizacje finalizujące kolejną, fundamentaln ...


Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 1–296

prof. dr hab. Piotr Hofmański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2011 | Isbn 97825526887
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1–296. Tom I, wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących naczelne zasady procesu karnego, właściwość i skład sądu, status stron, obrońców, pełnomocników i przedstaw ...


Kodeks postępowania karnego Komentarz Boratyńska

Andrzej Sakowicz, A. Górski, A. Ważny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2013 | Isbn 9788325553562
Obecne wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym:\r\n- ustawy z 27.9.2013 r., dotyczącej m.in. doręczeń pism procesowyc ...