Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2013

Aneta Flisek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 23/2013 | Isbn 9788325547127
Stan prawny 10.05.2013 rok. Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego ...


Kodeks postępowania karnego z wprowadzeniem

Aneta Flisek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 30/2014 | Isbn 9788325536350
Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu postępowania karnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie. Stan prawny 01.01.201 ...


Kodeks postępowania karnego 2013 Twoje prawo

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 29/2013 | Isbn 9788325547189
Stan prawny 01.01.2013 rok. Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do ws ...


Kodeks postępowania karnego Tom 2 Komentarz do artykułów 297 - 467

Piotr Hofmański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2007 | Isbn 8374833912
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297-467. Tom II obejmuje komentarz do przepisów regulujących postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem pierwszej instancji oraz postępowanie odwoławcze. Dzieło uwzględni ...


Kodeks postępowania karnego Orzecznictwo Tom 2

Joanna Brylak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325537913
Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczn ...


Kodeks postępowania karnego Orzecznictwo Tom 1

Joanna Brylak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325527440
Zbiór Orzecznictwa jest swoistą kompilacją zagadnień postępowania karnego. Powstał\r\nz myślą o aplikantach zawodów prawniczych, praktykach prawa wykorzystujących\r\norzecznictwo sądów w swojej codziennej działalności zawodowej, a tak ...


Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 297–467

Piotr Hofmański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788325528546
Wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących przebieg postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego. Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając dokładnej ...


Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 468-682

Sadzik, Zgryzek, Hofmański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2012 | Isbn 9788325528560
Komentarz obejmuje do przepisów regulujących postępowania szczególne, nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, koszty procesu oraz ...


Kodeks postępowania karnego Komentarz Grzeszczyk

Wincenty G.
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 10/2014 | Isbn 9788327805096
W dziesiątym wydaniu Kodeksu postępowania karnego uwzględniono zmiany w przepisach procedury karnej dokonane w latach 2012–2013 w okresie od ostatniego wydania przez ustawy wymienione we wprowadzeniu. Zmiany te uwzględniaj ...


Kodeks postępowania karnego Teksty Ustaw


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788327809155
Stan prawny wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks postępowania karnego wraz z wykazami aktów wykonujących i zmieniających Kodeks oraz z przepisami wprowadzającymi. Uwzględniono w niej wszystkie ostatnio wprowadzone ...