Kodeks postępowania karnego

C.H. Beck
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 40/2017 | Isbn 9788325599072
Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788381240345
Stan prawny na: 7.09.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz przepisami ją wprowadzającymi. Zamieszczono również najistotniejsze przepisy przejściowe z ustaw zmieniających oraz wykazy aktów zmieniający ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Beck

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325599607
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego procesowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wyda ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian 2016

Augustyniak Barbara, Eichstaedt Krzysztof, Kurowski Michał, Świecki Dariusz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326489990
Kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian Kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r. Zmiany w Kodeksie postępowania karnego Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadzona ustaw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego

Krzyżanowski Lech
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 11/2017 | Isbn 9788365721129
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o zmianie ustawy o pows ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks Postępowania Karnego 2017 Odnowa

Krzyżanowski Lech
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 13/2017 | Isbn 9788365721426
Broszura zawierająca Kodeks postępowania karnego cieszy się stałym i niesłabnącym zainteresowaniem Czytelników. Kolejne wydanie zawiera zmiany, jakie weszły w życie na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Najnowszy stan prawny, z ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego

Krzyżanowski Lech
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 12/2017 | Isbn 9788365721600
Kodeks postępowania karnego – broszura zawiera tekst aktu prawnego bardzo często nowelizowanego w ostatnim czasie. Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r. oznacza, iż publikacja uwzględnia ostatnie nowelizacje finalizujące kolejną, fundamentaln ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 1–296

prof. dr hab. Piotr Hofmański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2011 | Isbn 97825526887
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1–296. Tom I, wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących naczelne zasady procesu karnego, właściwość i skład sądu, status stron, obrońców, pełnomocników i przedstaw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Komentarz Boratyńska

Andrzej Sakowicz, A. Górski, A. Ważny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2013 | Isbn 9788325553562
Obecne wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym:\r\n- ustawy z 27.9.2013 r., dotyczącej m.in. doręczeń pism procesowyc ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2013

Aneta Flisek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 23/2013 | Isbn 9788325547127
Stan prawny 10.05.2013 rok. Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł