Kodeks postępowania karnego z wprowadzeniem

Aneta Flisek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 30/2014 | Isbn 9788325536350
Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu postępowania karnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie. Stan prawny 01.01.201 ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego 2013 Twoje prawo

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 29/2013 | Isbn 9788325547189
Stan prawny 01.01.2013 rok. Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do ws ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Tom 2 Komentarz do artykułów 297 - 467

Piotr Hofmański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2007 | Isbn 8374833912
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297-467. Tom II obejmuje komentarz do przepisów regulujących postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem pierwszej instancji oraz postępowanie odwoławcze. Dzieło uwzględni ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Orzecznictwo Tom 2

Joanna Brylak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325537913
Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczn ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Orzecznictwo Tom 1

Joanna Brylak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325527440
Zbiór Orzecznictwa jest swoistą kompilacją zagadnień postępowania karnego. Powstał\r\nz myślą o aplikantach zawodów prawniczych, praktykach prawa wykorzystujących\r\norzecznictwo sądów w swojej codziennej działalności zawodowej, a tak ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 297–467

Piotr Hofmański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788325528546
Wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących przebieg postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego. Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając dokładnej ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 468-682

Sadzik, Zgryzek, Hofmański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2012 | Isbn 9788325528560
Komentarz obejmuje do przepisów regulujących postępowania szczególne, nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, koszty procesu oraz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Komentarz Grzeszczyk

Wincenty G.
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 10/2014 | Isbn 9788327805096
W dziesiątym wydaniu Kodeksu postępowania karnego uwzględniono zmiany w przepisach procedury karnej dokonane w latach 2012–2013 w okresie od ostatniego wydania przez ustawy wymienione we wprowadzeniu. Zmiany te uwzględniaj ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Teksty Ustaw


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788327809155
Stan prawny wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks postępowania karnego wraz z wykazami aktów wykonujących i zmieniających Kodeks oraz z przepisami wprowadzającymi. Uwzględniono w niej wszystkie ostatnio wprowadzone ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego 2013 Komentarze LexisNexis

Grzeszczyk Wincenty
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 10/2013 | Isbn 9788378060574
W komentarzu uwzględniono liczne zmiany w przepisach procedury karnej, które pojawiły się od ostatniego wydania ukazało się w tym czasie kilkanaście Dzienników Ustaw z przepisami w różnym zakresie zmieniającymi Kodeks. Ostatnie zmiany ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł