Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów

Sebastian Gajewski, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289917
Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów. Z początkiem nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w życie znaczący pakiet zmian w ustawach samorządowych (ustawie o samorządzi ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
129 zł


Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym

Łukasz Błaszczak, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280549
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem nadużycia prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym. Zagadnienie to jest szczególnie istotne nie tylko z uwagi na sam charakter postępowania toczącego się przed sądem pol ...

Cena w prawoo.pl:
147.65 zł
189 zł


Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

Leszek Leszczyński, Bartosz Liżewski, Adam Szot
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286398
Niniejszy tom zawiera opracowania dotyczące roli oraz potencjału praktyki precedensowej w polskim porządku prawnym (jako porządku prawa stanowionego), ujętych z kilku różnych punktów widzenia Ujęcie teoretycznoprawne, wiążące się ze ...

Cena w prawoo.pl:
125.18 zł
149 zł


Prawo a nanotechnologia. Komercjalizacja wyników badań naukowych z zakresu nanotechnologii

Marcin Jurewicz, Magdalena Rutkowska Sowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788364611765
Jest to pozycja, która może znaleźć czytelników nie tylko w gronie prawniczym, ale również wśród naukowców zajmujących się szeroko rozumianą nanotechnologią, a którym brakuje uporządkowanej wiedzy na tematy prawa związanego z na ...

Cena w prawoo.pl:
50.40 zł
60 zł


Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Weronika Szafrańska, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287814
Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki zasad wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka dokonała w niej zestawienia zasad zawartych w polskiej ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami adminis ...

Cena w prawoo.pl:
142.30 zł
169 zł


Prawne aspekty wprowadzania nowej żywności na rynek unijny

Łukasz Mikołaj Sokołowski
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365287632
Przedmiotem rozważań poczynionych w pracy doktorskiej jest zagadnienie wprowadzania nowej żywności na rynek unijny.\r\nSzczególnym wyzwaniem przed jakim staje WPR, rolnictwo i cały współczesny świat jest zapewnienie bezpieczeństwa żywno ...

Cena w prawoo.pl:
63.84 zł
79.8 zł


Skarga o uchylenie wyroku polubownego

Włodzimierz Głodowski
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363223724
Recenzowana monografia zawiera nowe, kompleksowe spojrzenie na omawianą instytucję. To wartościowa praca, która obok walorów naukowych posiada też dużą przydatność dla praktyki wymiaru sprawiedliwości ...

Cena w prawoo.pl:
101.65 zł
124.9 zł


Ustrój organów ochrony prawnej

Bodio Joanna, Borkowski Grzegorz, Demendecki Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2015 | Isbn 9788326495397
W publikacji przedstawiono klasyfikację organów ochrony prawnej oraz omówiono zasady organizacji, działania i kompetencji poszczególnych organów rozstrzygających, pojednawczych, kontroli legalności i pomocy prawnej. Zawarto ich zwięzł ...

Cena w prawoo.pl:
54.60 zł
65 zł


Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym

Sylwia Lisowska Krakowiak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248297
Publikacja jako jedyna na rynku wydawniczym przedstawia w uporządkowany sposób instytucje kuratorów występujących w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym

Odpowiedzialność karna menadżerów

Michał Bieniak, Sądowe Komentarze Tematyczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381287456
W prezentowanej pozycji szeroko omówiono regulację tzw. przestępstw menadżerskich, zawierając m.in. omówienie ok. 70 poszczególnych typów przestępstw, uregulowanych w kodeksie karnym i wielu aktach pozakodeksowych. Opracowanie jest skie ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Odpowiedzialność karna menadżerów