Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

Krzysztof Sobieralski, Krzysztof Sobieralski, Ilona Szczygieł Grudl, Anna Solner, Bi
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611390
Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W publikacji krok po kroku opisano proces wydaw ...

Cena w prawoo.pl:
99.74 zł
128 zł


Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Komentarze Becka, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz, Paweł Złamańczuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381584494
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundurowanej formacji wykonującej zadan ...

Zapowiedź książki Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Korporacja

Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381604581
Monografia zawiera przekrojową analizę konstrukcji korporacji prywatnoprawnej. Celem opracowania jest przede wszystkim wyodrębnienie zasadniczych elementów występujących w każdej strukturze korporacyjnej. Scharakteryzowane zostały w szcz ...

Cena w prawoo.pl:
104.99 zł
139 zł


Konstytucja biznesu Komentarz

Leszek Bielecki, Jan Gola, Krzysztof Horubski, Katarzyna Kokocińska, Eliza Komierzy
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603416
Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r. Nale ...

Cena w prawoo.pl:
188.99 zł
249 zł


Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Michał Frączkiewicz, Małgorzata Terlikowska, Ustawy w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381584883
Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570), który zawiera kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych koleg ...

Cena w prawoo.pl:
120.74 zł
139 zł


Wina w prawie karnym

Magdalena Kowalewska Łukuć
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603720
W prezentowanej publikacji autorka analizuje, czym jest wina w prawie karnym, jak należy ujmować jej istotę, jaka jest właściwa teoria winy, co składa się na katalog przesłanek jej przypisania. ...

Cena w prawoo.pl:
95.54 zł
129 zł


Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym)

Dariusz Kała
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046202
Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym). Książka zawiera suplement elektroniczny w postaci wzorów dokumentów przydatnych w prowadzeniu spraw zwi ...

Cena w prawoo.pl:
113.39 zł
157.5 zł


Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Czepek Jakub, Lubiszewski Maciej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326496066
Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porz ...

Cena w prawoo.pl:
74.25 zł
99 zł


Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Czepek Jakub, Lubiszewski Maciej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326496066
Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porz ...

Cena w prawoo.pl:
74.25 zł
99 zł


Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

Paweł Łabuz, Tomasz Safijański, Waldemar Zubrzycki, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381581189
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wypracowanych przez społeczność mi ...

Cena w prawoo.pl:
134.39 zł
159 zł