Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Komentarze Becka, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581042
Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek służbowy prawie 15 000 funkcjonariuszy Stra ...

Cena w prawoo.pl:
144.44 zł
179 zł


Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Czepek Jakub, Lubiszewski Maciej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326496066
Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porz ...

Cena w prawoo.pl:
75.66 zł
99 zł


Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Czepek Jakub, Lubiszewski Maciej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326496066
Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porz ...

Cena w prawoo.pl:
75.66 zł
99 zł


Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Piotr Sitniewski, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381580267
Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego ...

Cena w prawoo.pl:
136.95 zł
159 zł


Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

Katarzyna Michalak Abram, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381580816
Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych ...

Cena w prawoo.pl:
136.95 zł
159 zł


Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz

Komentarze Becka, Katarzyna Chałubińska Jentkiewicz, Joanna Taczkowska Olszewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581103
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), która implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Euro ...

Cena w prawoo.pl:
144.44 zł
179 zł


Legal Innovation in Polish Law

Jacek Gołaczyński, Inne obcojęzyczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581455
Książka jest publikacją będącą efektem prac międzynarodowej konferencji naukowej „Legal Innovation\" zorganizowanej w kwietniu 2017 roku we Wrocławiu i współorganizowanej przez OIRP Wrocław, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekono ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Legal Innovation in Polish Law

Fenomenologia regionalnej integracji państw

Cezary Mik, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381288651
Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Tom I. Teoria i praktyka regionalnej integracji państw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Fenomenologia regionalnej integracji państw

Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki

Adam Szafrański, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381581387
Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Paweł Blajer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381601382
Książka stanowi kompleksowe omówienie nowego rozwiązania prawnego, jakim jest zarząd sukcesyjny dla przedsiębiorców, którzy troszczą się o los swojej działalności gospodarczej po ich śmierci. W przystępny sposób przedstawiono tu z ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
159 zł