Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Marcin Wojewódka, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287449
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczeni ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

Paweł Łabuz, Tomasz Safijański, Waldemar Zubrzycki, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581189
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wypracowanych przez społeczność mi ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Kinga Flaga Gieruszyńska, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381289641
Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Łukasz Węgrzynowski, Krótkie Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381581295
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz do ustawy 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński

Komentarze Becka, Jacek Chaciński
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381581110
Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Komentarze Becka, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz, Paweł Złamańczuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundurowanej formacji wykonującej zadan ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Wykładnia prawa System Prawa Unii Europejskiej Tom 3

System Prawa Unii Europejskiej, Leszek Leszczyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289986
Tom III dotyczy wykładni prawa UE z jej uwzględnieniem w orzecznictwie polskiego wymiaru sprawiedliwości ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Wykładnia prawa System Prawa Unii Europejskiej Tom 3

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Sektor publiczny w praktyce, Piotr Mrozek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 97883681285841
Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, w ...

Cena w prawoo.pl:
125.18 zł
149 zł

Zapowiedź książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Adam Hać, Robert Gawłowski, Anna Kujaszewska, dr Kazimierz Pawlik, Paweł Sadowski,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381289931
Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego. Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia

Maciej Pisz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248372
Publikacja jest pierwszym tak obszernym opracowaniem ujmującym problematykę zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) jako mechanizmu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w przygotowaniu i realizowaniu części inwestycji ...

Cena w prawoo.pl:
93.86 zł
129 zł