Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego

Barbara Namysłowska Gabrysiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286114
Książka stanowi monograficzne opracowanie problematyki handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie jak prawo – zarówno międzynarodowe (w tym UE), jak i krajowe – oraz organy ścigania i ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz

Anna Hernandez Połczyńska, Zdzisław Kędzia, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381284622
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz. Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi komentarz na świecie do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, który Polska ratyfikowa ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz

Negocjowanie i zawieranie umów handlowych

Wojciech Budzyński
Wydawnictwo: Poltext Wydawnictwo
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788375610550
Celem książki jest pokazanie, jak skomplikowanym procesem jest zawarcie dobrej umowy, jak unikać niebezpieczeństw i pułapek, jak negocjować, aby zabezpieczyć swoje interesy. Autor koncentruje się na umowach sprzedaży i dostawy, zawieran ...

Cena w prawoo.pl:
34.91 zł
39.9 zł


Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym

Jakub Głowacz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788364321740
Przedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi ukazanie wykonawcy testamentu jako szczególnej konstrukcji jurydycznej obejmującej na płaszczyźnie teoretycznej określone elementy wielu instytucji właściwych nie tylko dla prawa spadkoweg ...

Cena w prawoo.pl:
54.04 zł
59.99 zł


Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym)

Dariusz Kała
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046202
Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym). Książka zawiera suplement elektroniczny w postaci wzorów dokumentów przydatnych w prowadzeniu spraw zwi ...

Cena w prawoo.pl:
119.59 zł
157.5 zł


Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych na styku statutów

Łukasz Żarnowiec, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286091
Przedmiotem niniejszej monografii jest analiza relacji zachodzących między statutem spadkowym a statutem rzeczowym poszczególnych składników spadku. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych na styku statutów

Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej

Sławomir Buczma, Rafał Kierzynka, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381288569
Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej

Prawo przedsiębiorców Komentarz

Grzegorz Lubeńczuk, Agnieszka Wołoszyn Cichocka, Marian Zdyb, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381288859
W komentarzu omówiono przepisy ustawy − Prawo przedsiębiorców, które zastąpiły ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie stały się najważniejszym aktem prawnym w systemie publicznego prawa gospodarczego. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo przedsiębiorców Komentarz

Samochód w działalności gospodarczej

Paweł Dymlang
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046417
Samochód w działalności gospodarczej – PIT, CIT, VAT, podatek od środków transportowych (z suplementem elektronicznym) ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Samochód w działalności gospodarczej

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu

Marciniak Lidia, Piotrowska Albin Elżbieta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381247030
Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu omawia regulacje wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od 1 września 2017 r. Konieczność przyjęcia nowego rozporządzenia wynikła z uchylenia art. 35 ...

Cena w prawoo.pl:
38.40 zł
49 zł