Last Minute Prawo Cywilne

Last Minute Prawo Cywilne

 

24.9 zł 21.35

Autor: Gólska Anna,
Od.Nowa
Isbn: 9788366026285
Wydanie: 3/2018 Stron: 232


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Prawo cywilne cz. I Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe Publikacja obejmuje:
- Część ogólną (art. 1–125 k.c.);

- Własność i inne prawa rzeczowe (art. 140–231 k.c.). Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje:
- przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;

- z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;

- z licznymi przykładami wziętymi z życia, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji;

- z pytaniami kontrolnymi na końcu każdego działu. [opis dodatkowy] Schemat opisu każdego zagadnienia jest prosty i przejrzysty:
- tematy omówiono w takiej kolejności, w jakiej występują w kodeksie;

- w autorskim komentarzu zaprezentowano najważniejsze informacje podane w przystępnym języku;

- numery artykułów regulujących dane kwestie umieszczono w nawiasach kwadratowych – przyspiesza to odnalezienie w książce opisu konkretnych zagadnień;

- diagramy pomagają w uporządkowaniu i zapamiętaniu wiadomości;

- w ramkach Uwaga przedstawiono problemy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę;

- życiowe przykłady pokazują, w jaki sposób kodeksowe przepisy stosuje się do konkretnych problemów;

- swą wiedzę można sprawdzić dzięki serii pytań kontrolnych, do których odpowiedzi znajdują się na końcu książki. [opis konkretny zawartości] Dzięki książce dowiesz się m.in.:
- jakie są źródła i zasady prawa cywilnego;

- kim są osoby prawne;

- co może być przedmiotem stosunków cywilnoprawnych;

- jakie czynności prawne reguluje Kodeks cywilny;

- w jaki sposób obliczać termin przedawnień;

- w jaki sposób można nabyć i utracić własność;

- co zalicza się do ograniczonych praw rzeczowych;

- do czego potrzebne są księgi wieczyste. [lista zalet] Skuteczna powtórka przed egzaminem Zapadające w pamięć przykłady i rozwiązania graficzne Kompleksowy opis zagadnień uregulowanych w księdze pierwszej i drugiej kodeksu cywilnego Odwołanie do innych ustaw wiążących się z prezentowanymi kwestiami