Makroekonomia Mankiw Taylor

Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark, Sawicki Jarosław
Wydawnictwo: PWE
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788320822083
Podręcznik obejmuje wykład makroekonomii i należy do najczęściej wykorzystywanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Autorzy przedstawili: wprowadzeni ...

Cena w prawoo.pl:
54.03 zł
64.9 zł

Bestseller

Ekonomia Mikroekonomia cz 1 Gulcz

Mieczysław Gulcz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 2/2002 | Isbn 8387148296
Ekonomia jest nauką badającą prawidłowości rządzące procesem gospodarowania pod kątem określenia metod racjonalnego spożytkowania ograniczonych zasobów, m ...

Cena w prawoo.pl:
37.49 zł
39.9 zł

Bestseller

Ekonomia Makroekonomia cz 2 Gulcz

Mieczysław Gulcz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2002 | Isbn 838714830X
Podręcznik przeznaczony dla studentów studiów nieekonomicznych w szczególności nauk społecznych. Może być także wykorzystywany przez wszystkich tych, którz ...

Cena w prawoo.pl:
37.49 zł
39.9 zł

Bestseller

Makroekonomia behawioralna

Orlik Krzysztof
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788375569827
Codziennie na całym świecie ludzie podejmują nie w pełni racjonalne lub wręcz całkowicie nieracjonalne decyzje, które dotyczą ekonomicznej sfery ich życia. ...

Cena w prawoo.pl:
54.11 zł
65 zł


Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki

Chmiel Józef
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie /2017 | Isbn 9788301191948
Zdaniem autora, dynamiczna gospodarka nie dąży do stanu długookresowej równowagi. W następujących po sobie krótkich okresach równowadze na rynku towarów mo ...

Cena w prawoo.pl:
58.71 zł
72.45 zł


Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej

Noga Marian
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788375569438
Na polskim rynku wydawniczym jest cała gama bardzo dobrych podręczników z makroekonomii. Ostatni światowy kryzys gospodarczy zwrócił uwagę na dorobek nauk eko ...

Cena w prawoo.pl:
34.97 zł
42 zł


Makroekonomia

Blanchard Olivier
Wydawnictwo: Gab
Wydanie /2017 | Isbn 9788363391430
Czym jest makroekonomia? Najlepszym sposobem udzielenia odpowiedzi na to pytanie nie jest dostarczenie formalnej definicji, ale zabranie Czytelnika w ekonomiczną po ...

Cena w prawoo.pl:
82.42 zł
99 zł


Makroekonomia materiały do ćwiczeń

Górniewicz Grzegorz, Jankowska Ewa, Siemiątkowski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 2/2008 | Isbn 9788372854346
Głównym celem książki jest zapoznanie Studentów i innych Osób z elementarnymi zagadnieniami makroekonomicznymi. Opracowanie stanowi materiał pomocniczy do ćw ...

Cena w prawoo.pl:
37.38 zł
39.9 zł

Bestseller

Makroekonomia dla zaawansowanych

Różańska Izabela, Romer David
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788301167691
Podręcznik prezentuje zagadnienia z dziedziny współczesnej makroekonomii. Do jego najważniejszych zalet należy powiązanie analizy teoretycznej z wynikami bada ...

Cena w prawoo.pl:
59.96 zł
74 zł


Makroekonomia

Krugman Paul, Wells Robin, Michałek Jan Jakub, Siwiński Włodzimierz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788301171728
Makroekonomia autorstwa światowej sławy ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells to nowoczesny podręcznik akademicki pełni obejmujący ...

Cena w prawoo.pl:
68.07 zł
84 zł