Meritum Prawo Spółek Kidyba

Meritum Prawo Spółek Kidyba

Brak

Autor: Andrzej Kidyba,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326486975
Wydanie: 5/2016 Stron: 2092
Wysyłka

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy. Zainteresuje również prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką prawa spółek. Będzie pomocna dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów studiów podyplomowych i studiów menedżerskich związanych z omawianą problematyką prawa spółek.
W nowym, piątym wydaniu Meritum Prawo spółek Czytelnicy odnajdą analizę zmian w stanie prawnym, które weszły w życie od 2014 r. Szczególnie należy tu wymienić nową ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Uwzględniono także wybór najnowszego orzecznictwa dotyczącego omawianej dziedziny.
Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:
- jawnej,
- partnerskiej,
- komandytowej,
- komandytowo-akcyjnej,
- z ograniczoną odpowiedzialnością,
- akcyjnej,
- także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.
Stan prawny: 10 czerwca 2016 roku