Metodyki sporządzania pism, umów, pism procesowych

Dział zawiera metodyki dedykowane przede wszystkim dla praktyków prawa oraz aplikantów adwokackich i radcowskich. Metodyki prezentują poszczególne etapy konkretnych postępowań sądowych oraz zakres pracy osób piastujących stanowiska prawno-administracyjne, w tym zarówno sędziego, prokuratora, adwokata, jak i kuratora, legislatora czy też referendarza. Księgarnia prawoo.pl poleca

Metodyki sporządzania

wyd. Wolters autorstwa Cempury, Zielińskiego
Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381077613
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. ...

Cena w prawoo.pl:
125.83 zł
179 zł


Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381076722
Publikacja Metodyka sporządzania umów gospodarczych zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Janusz Drachal, Roman Hauser, Dorota Chromicka, Agnieszka Jendrzejewska, Michał Kowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381283694
Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zaga ...

Cena w prawoo.pl:
151.08 zł
199 zł


Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych

Ryszard Stefański
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381071734
W książce zostały zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również jego udziału w postępowaniu przed sądem pie ...

Cena w prawoo.pl:
140.73 zł
199 zł


Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych

Mariusz Olężałek, Metodyki Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280730
Książka zawiera niezwykle cenne i interesujące wskazówki praktyczne dotyczące wypadków oraz kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego), a także problematyki ...

Cena w prawoo.pl:
135.19 zł
179 zł


Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

Krzysztof Stasiak, Teodor Szymanowski, Tadeusz Jedynak, Henryk Haak, Zofia Ostrihansk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381242202
Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych. Autorzy precyzyjnie omawiają zadania wyznaczone kuratorom, ich istotę i cel, a także procedury ich wykonywania oraz elementy metodyki postępowania. W publikacj ...

Cena w prawoo.pl:
105.45 zł
149 zł


Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

Dauter Bogusław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2017 | Isbn 9788381240086
Książka wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu. W książce Metodyka pracy sędziego sądu admi ...

Cena w prawoo.pl:
190.24 zł
269 zł


Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

Pietrzkowski Henryk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788380929517
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych to publikacja przygotowana dla praktyków - adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników patentowych, aplikantów adwokackich i radc ...

Cena w prawoo.pl:
119.59 zł
169 zł


Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Dariusz Świecki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2016 | Isbn 978-83-8092-851-0
Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym - według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście kodeksu objaśniając poszczególne instytucje procesowe z perspektywy ...

Cena w prawoo.pl:
114.39 zł
159 zł


Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych

Tomaszek Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325550639
Książka podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata jako profesjonalnego pełnomocnika w sprawach cywilnych. \r\nI Część niniejszej publikacji to praktyczny kom ...

Cena w prawoo.pl:
118.55 zł
159 zł