Metodyki prawnicze dla aplikantów - egzamin 2018

Dział zawiera metodyki dedykowane przede wszystkim dla praktyków prawa oraz aplikantów adwokackich i radcowskich. Metodyki prezentują poszczególne etapy konkretnych postępowań sądowych oraz zakres pracy osób piastujących stanowiska prawno-administracyjne, w tym zarówno sędziego, prokuratora, adwokata, jak i kuratora, legislatora czy też referendarza


Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Janusz Drachal, Roman Hauser, Dorota Chromicka, Agnieszka Jendrzejewska, Michał Kowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381283694
Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Częś ...

Cena w prawoo.pl:
153.99 zł
199 zł

Bestseller

Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych

Ryszard Stefański
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381071734
W książce zostały zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i sł ...

Cena w prawoo.pl:
143.44 zł
199 zł

Bestseller

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381077613
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności ...

Cena w prawoo.pl:
128.25 zł
179 zł

Bestseller

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych

Mariusz Olężałek, Metodyki Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280730
Książka zawiera niezwykle cenne i interesujące wskazówki praktyczne dotyczące wypadków oraz kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie ...

Cena w prawoo.pl:
137.79 zł
179 zł

Bestseller

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381076722
Publikacja Metodyka sporządzania umów gospodarczych zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory kl ...

Cena w prawoo.pl:
114.61 zł
159 zł

Bestseller

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

Krzysztof Stasiak, Teodor Szymanowski, Tadeusz Jedynak, Henryk Haak, Zofia Ostrihansk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381242202
Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych. Autorzy precyzyjnie omawiają zadania wyznaczone kuratorom, ich istotę i cel, a ta ...

Cena w prawoo.pl:
107.47 zł
149 zł

Bestseller

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

Dauter Bogusław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2017 | Isbn 9788381240086
Książka wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza ...

Cena w prawoo.pl:
192.07 zł
269 zł

Bestseller

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

Pietrzkowski Henryk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788380929517
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych to publikacja przygotowana dla praktyków - adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Gen ...

Cena w prawoo.pl:
121.89 zł
169 zł

Bestseller

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Dariusz Świecki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2016 | Isbn 978-83-8092-851-0
Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym - według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po ...

Cena w prawoo.pl:
116.59 zł
159 zł

Bestseller

Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych

Tomaszek Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325550639
Książka podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata jako profesjonalnego pełnomocnika w sp ...

Cena w prawoo.pl:
120.83 zł
159 zł

Bestseller