Metodyki sporządzania pism, umów, pism procesowych

Dział zawiera metodyki dedykowane przede wszystkim dla praktyków prawa oraz aplikantów adwokackich i radcowskich. Metodyki prezentują poszczególne etapy konkretnych postępowań sądowych oraz zakres pracy osób piastujących stanowiska prawno-administracyjne, w tym zarówno sędziego, prokuratora, adwokata, jak i kuratora, legislatora czy też referendarza. Księgarnia prawoo.pl poleca

Metodyki sporządzania

wyd. Wolters autorstwa Cempury, Zielińskiego
Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381248501
Publikacja Metodyka sporządzania umów gospodarczych zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem ...

Cena w prawoo.pl:
131.24 zł
179 zł


Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381248976
W książce omówiono najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono ...

Cena w prawoo.pl:
136.49 zł
179 zł


Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

Stefan Jaworski, Metodyki Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2019 | Isbn 9788381289658
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełno ...

Zapowiedź książki Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381248501
Metodyka zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacj ...

Cena w prawoo.pl:
151.19 zł
179 zł


Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Metodyki, Dariusz Świecki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2016 | Isbn 978-83-8092-851-0
Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym - według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście kodeksu objaśniając poszczególne instytucje procesowe z perspektywy ...


Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych

Andrzej Tomaszek, Metodyki Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325550639
Książka podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata jako profesjonalnego pełnomocnika w sprawach cywilnych. \r\nI Część niniejszej publikacji to praktyczny kom ...

Cena w prawoo.pl:
136.49 zł
159 zł

Zapowiedź książki Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych

Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Janusz Drachal, Roman Hauser, Dorota Chromicka, Agnieszka Jendrzejewska, Michał Kowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381283694
Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zaga ...

Cena w prawoo.pl:
173.24 zł
199 zł


Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych

Ryszard Stefański
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381071734
W książce zostały zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również jego udziału w postępowaniu przed sądem pie ...

Cena w prawoo.pl:
146.27 zł
199 zł


Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych

Zagrodnik Jarosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380924192
Metodyka z prawa karnego i skarbowego przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich oraz studentów wydziałów prawa, w szczególności przygotowujących się do egzaminów aplikacyjnych. Zainteresuje rów ...

Cena w prawoo.pl:
111.86 zł
159 zł


Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych

Mariusz Olężałek, Metodyki Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280730
Książka zawiera niezwykle cenne i interesujące wskazówki praktyczne dotyczące wypadków oraz kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego), a także problematyki ...

Cena w prawoo.pl:
151.19 zł
179 zł