Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

 

179 zł 135.44 Bestseller

Autor: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381248976
Wydanie: 5/2018 Stron: 672


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W książce omówiono najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Opracowanie zawiera m.in. zmiany dotyczące: przekroczenia granic obrony koniecznej, oznaczenia wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczeń, terminu przedawnienia roszczenia, naruszenia praw przysługujących na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.