Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym

Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym

 

189 zł 162.63

Autor: Łukasz Błaszczak, Monografie Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381280549
Wydanie: 1/2018 Stron: 352


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem nadużycia prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym. Zagadnienie to jest szczególnie istotne nie tylko z uwagi na sam charakter postępowania toczącego się przed sądem polubownym, ale również z uwagi na trudności, jakie pojawiają się przy omawianiu tej tematyki.