Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

 

128 zł 96.29

Autor: Mateusz Saczywko, Eliza Grabowska Szweicer, Biblioteka Przetargi Publiczne,
Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611611
Wydanie: 1/2018 Stron: 338


Inne działy: Prawo zamówień publicznych 2018, Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Prawo zamówień publicznych 2018, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzieć, jak prawidłowo przygotować dokumentację.
Autorzy ksiażki Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych opisują proces zamówień publicznych pod kątem błędów mogących wystąpić na każdym z etapów postępowania – od momentu przygotowania wniosku do ukończenia realizacji projektu. Krok po kroku omawiają prawidłowe przygotowanie ofert oraz kryteria, według których dokonywana jest ich ocena. W książce wskazano także, jakie czynniki powodują, że postępowanie może zostać powtórzone lub unieważnione, oraz jak błędy zamawiającego naruszają dyscyplinę finansów publicznych.

W jaki sposób zamawiający może uniknąć błędów w trakcie prowadzonego postępowania?
Na czym polega procedura self-cleaningu stosowana w przypadku wykluczenia wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne?
Kiedy wykonawca może podjąć decyzję o skorzystaniu ze środków ochrony prawnej lub zakwestionować wybór najkorzystniejszej oferty?

W publikacji Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych zostały opisane konsekwencje związane m.in. z:
- naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych w zakresie: uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz jawności postępowania,
- niezgodnym z ustawą odrzuceniem ofert w wyniku uchybień związanych z wadium,
- nadmiernym formalizmem postępowania,
- nieprawidłowym wykluczeniem wykonawcy oraz unieważnieniem postępowania.