Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 System Prawa Karnego

Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 System Prawa Karnego

 

399 zł 331.69 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Ryszard Dębski, Jacek Wojciech Giezek, Zbigniew Jędrzejewski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Kardas, Violetta Konarska Wrzosek, Jerzy Lachowski, Agnieszka Liszewska, Jarosław Majewski, Łukasz Pohl, Andrzej J. Szwarc, Robert Zawłocki,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325594480
Wydanie: 2/2017 Stron: 1220


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

Wydanie drugie Tomu 3 Systemu Prawa Karnego odwołuje się do najnowszego i najbardziej aktualnego stanu prawnego a także najnowszego polskiego orzecznictwa dotyczącego fundamentalnej (często spornej) problematyki prawa karnego – zasad odpowiedzialności. W niniejszej pozycji uwzględniono najbardziej aktualne poglądy doktryny, odwołujące się do wielu – często odmiennych – założeń teoretycznych i argumentów dogmatycznych dotyczących m.in. konstruowania struktury przestępstwa, pojmowania bezprawności oraz karalności czynu, definiowania winy, sposobu określania samego czynu. W Tomie 3. Autorzy przywołują najnowsze tezy oraz kontrowersje podejmowane w piśmiennictwie (nie tylko polskim) dotyczące poruszanych zagadnień, zostaje tym samym zagwarantowany Czytelnikowi najwyższy poziom merytoryczny.

W prezentowanej publikacji w sposób kompleksowy przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące przestępstwa i jego struktury oraz zasad odpowiedzialności związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

Autorzy podjęli tematykę pojęcia przestępstwa, czynu zabronionego w prawie karnym, podmiotu przestępstwa i strony podmiotowej czynu zabronionego oraz poruszyli zagadnienia bezprawności, winy związku przyczynowego oraz typizacji czynów zabronionych. Szczegółowo omówiono formy stadialne popełnienia czynu zabronionego – przygotowanie i usiłowanie oraz formy sprawstwa i współdziałania. Komentarzem opatrzono także zbieg przepisów ustawy i reguły wyłączania wielości ocen, w tym kumulatywną kwalifikację prawną oraz jednoczynowy zbieg przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń.

Dzieło zawierające tak gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii dotyczących przestępstw i zasad odpowiedzialności, stanowi niezbędne źródło wiedzy każdego karnisty oraz cenną pozycję zarówno dla praktyków prawa karnego, jak również dla wszystkich zainteresowanych tym tematem, także w wymiarze teoretycznym lub jako pomoc dydaktyczna dla studentów czy aplikantów zawodów prawniczych.