Negocjowanie i zawieranie umów handlowych

Negocjowanie i zawieranie umów handlowych Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia

 

39.9 zł 34.91

Autor: Wojciech Budzyński,
Poltext Wydawnictwo
Isbn: 9788375610550
Wydanie: 1/2009 Stron: 167


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,Wysyłka

Celem książki jest pokazanie, jak skomplikowanym procesem jest zawarcie dobrej umowy, jak unikać niebezpieczeństw i pułapek, jak negocjować, aby zabezpieczyć swoje interesy. Autor koncentruje się na umowach sprzedaży i dostawy, zawieranych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, analizując je zarówno z punktu widzenia sprzedającego, jak i kupującego. Zrozumiałym językiem, pozbawionym zawiłości prawnych, szczegółowo omawia: • uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów handlowych, • ryzyka związane z zawieraniem umów, • zasady poszukiwania partnera handlowego i oceny jego wiarygodności, • zawieranie umów w formie oferty, • ustalanie bazy dostaw (według Incoterms i innych zwyczajów), • uzgadnianie warunków płatności, • negocjowanie i formułowanie ogólnych warunków i zasadniczych klauzul umowy, • zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń, • wykorzystanie taktyk negocjacyjnych.