Segment rynkowy crowdfundingu nieruchomości

Dziuba Dariusz Tadeusz
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2018 | Isbn 9788380857438
Książka wprowadza w problematykę badawczą ekonomiki crowdfundingu nieruchomości, jako odrębnej dyscypliny w ramach ekonomiki szczegółowych nauk ekonomicznych. Rozważany jest crowdfunding jako alternatywna metoda finansowania nieruchomo ...

Cena w prawoo.pl:
32.87 zł
40 zł


Miasto w działaniu

Matysek Imielińska Magdalena
Wydawnictwo: Fundacja Bęc Zmiana
Wydanie /2018 | Isbn 9788362418978
Jak dbać o dobro wspólne w społeczeństwie kapitalistycznym opartym na konkurencji? Jak tworzyć wspólnotę bez narzucania gotowych rozwiązań? Jakie są granice eksperymentów społecznych? Pytania te, aktualne i dzisiaj, były stawiane pr ...

Cena w prawoo.pl:
44.74 zł
58 zł


Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych go

Rataj Zuzanna
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381020947
Problematyka zapotrzebowania na mieszkania dla niezamożnych grup ludności staje się w ostatnich latach ważnym elementem refleksji na temat polityki mieszkaniowej państwa. Wynika ona z postępującego zużycia zasobów społecznych, niewielk ...

Cena w prawoo.pl:
39.43 zł
48 zł


Komisja Jakiego Czas rozliczeń

Opaliński Bartłomiej
Wydawnictwo: Zysk i S-ka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381164603
Książka stanowi swoistą relację z pierwszego roku prac Komisji, spojrzenie na Komisje od wewnątrz przez dwóch jej członków wywodzących się z ugrupowań politycznych, które nigdy nie rządziły w Warszawie, a więc nie miały do czynie ...

Cena w prawoo.pl:
28.67 zł
34.9 zł


Sekrety home stagingu

Tokarz Daniel
Wydawnictwo: Rozpisanipl
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788361362487
Chcesz szybko sprzedać lub wynająć nieruchomość? Nie wiesz, w jaki sposób wyróżnić się spośród tysięcy konkurencyjnych ofert? Być może jesteś inwestorem lub agentem nieruchomości, który mimo częstych prezentacji nie osiąga sa ...

Cena w prawoo.pl:
44.30 zł
59 zł


Współczesna bankowość hipoteczna

Szelągowska Anna
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788375561524
Książka ta idealnie wpisuje się we współczesny nurt badań nad finansowaniem rynku nieruchomości, prezentując Czytelnikom spójne kompendium wiedzy o nowej architekturze finansowej bankowości hipotecznej. PLATINIUM ...

Cena w prawoo.pl:
53.22 zł
69 zł


Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

Kamiński Łukasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380889286
Prywatna własność nieruchomości to jeden z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Nieograniczona własność prowadziłaby jednak do samowoli i anarchii, dlatego prawo własności nieruchomości podlega licz ...

Cena w prawoo.pl:
44.28 zł
49.9 zł


Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy

Bąkowski Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie /2018 | Isbn 9788378656630
Zjawiska rozpraszania zabudowy, w szczególności tego niekontrolowanego, określanego również mianem rozlewania, oraz jej koncentracji, zwłaszcza tej nadmiernej, są przedmiotem dyskusji i studiów wielu dyscyplin, w tym: urbanistyki, archit ...

Cena w prawoo.pl:
25.88 zł
31.5 zł


Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 7/2018 | Isbn 9788381246828
Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zagospoda ...

Cena w prawoo.pl:
40.25 zł
49 zł


Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Kucharska Stasiak Ewa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788301185237
Praca prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Koncepcja publikacji powstała na bazie książki Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Podejmowana w niniejszej pracy proble ...

Cena w prawoo.pl:
51.81 zł
69 zł