Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy

Bąkowski Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie /2018 | Isbn 9788378656630
Zjawiska rozpraszania zabudowy, w szczególności tego niekontrolowanego, określanego również mianem rozlewania, oraz jej koncentracji, zwłaszcza tej nadmiernej, są przedmiotem dyskusji i studiów wielu dyscyplin, w tym: urbanistyki, archit ...

Cena w prawoo.pl:
29.53 zł
31.5 zł


Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 7/2018 | Isbn 9788381246828
Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zagospoda ...

Cena w prawoo.pl:
42.26 zł
49 zł


Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Kucharska Stasiak Ewa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788301185237
Praca prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Koncepcja publikacji powstała na bazie książki Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Podejmowana w niniejszej pracy proble ...

Cena w prawoo.pl:
57.92 zł
69 zł


Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości

Pływaczewski Wiesław
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285988
Niniejsza monografia stanowi pionierskie opracowanie dotyczące zagadnień związanych z patologiami występującymi na rynku nieruchomości. Autorzy wyczerpująco omówili problematykę rynku nieruchomości wynikającą z uregulowań prawa cywi ...

Cena w prawoo.pl:
140.58 zł
149 zł


Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244053
Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości to publikacja, która w sposób kompleksowy i przejrzysty analizuje kwestie związane z poszczególnymi opłatami w ujęciu systematycznym poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych opłat ...

Cena w prawoo.pl:
109.24 zł
139 zł


Odwrócona hipoteka jako nowa usługa na rynku finansowym

Rutkowska Tomaszewska Edyta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie /2018 | Isbn 9788381281133
Monografia pt. Odwrócona hipoteka jako nowa usługa na rynku finansowym dotyczy bardzo aktualnej, z uwagi na kryzys systemów emerytalnych w wielu krajach, stosunkowo nowej usługi finansowej, jej regulacji prawnej i funkcjonowania, , zwanej po ...

Cena w prawoo.pl:
126.10 zł
129 zł


Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6A + 6B Komplet

Osajda Konrad
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381283991
Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach ...

Cena w prawoo.pl:
466.56 zł
499 zł

Wysyłka gratis prawo


Przejmowanie przedsiębiorstw zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości Fuzje przedsiębiorstw

Czerkas Krzysztof
Wydawnictwo: ODDK
Wydanie /2018 | Isbn 9788378043928
Transakcje fuzji i przejęć przedsiębiorstw (M A) oraz zakupów (przejęć) nieruchomości są integralnym elementem gospodarki rynkowej. Transakcje te są też coraz częstsze w Polsce. W warunkach polskich związane są one także z przejmow ...

Cena w prawoo.pl:
158.60 zł
178.5 zł


Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej

Targońska Edyta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282109
Przedmiotem niniejszej książki jest przedstawienie problematyki odbioru lokalu mieszkalnego na tle rozwiązań przyjętych w ustawie deweloperskiej. Intencją wprowadzenia ustawy deweloperskiej było zapewnienie skutecznej ochrony nabywcom lok ...

Cena w prawoo.pl:
73.59 zł
89 zł


Pośrednik na rynku nieruchomości

Brzeziński Zbigniew
Wydawnictwo: Poltext
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788388840203
Zawód - pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami. Działalność pośrednika w praktyce. Współpraca pośrednika z innymi podmiotami działającymi na rynku nieruchomości. NIERUCHOMOŚCI ...

Cena w prawoo.pl:
37.41 zł
39.9 zł