Gospodarka i obrót nieruchomościami - wzory pism i umów z komentarzami

Wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego, remontowego i finansowego, wzory uchwał w sprawie zlecenia windykacji w stosunku do właścicieli, wykonania remontów nieruchomości wspólnej. Książki omawiają prawo do

nieruchomości

, księgi wieczyste, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, najem i dzierżawa lokali, ewidencja gruntów i budynków, podział i scalenie nieruchomości, proces inwestycyjno-budowlany, umowy w procesie inwestycyjnym.
Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD

Andrzej Bielski, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289016
Praktycznie wszystkie gminy w Polsce borykają się z problemem nieściągalnych należności z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych. Skala zadłużenia najemców jest olbrzymia, a podejmowane przez władze gmin kroki zmierzające do jej ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Kinga Grzelak, Marta Klimek, Agata Legat
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046349
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo

Romana Pietruk, Łukasz Pietruk, prawo gospodarcze podatki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046301
Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do ...

Cena w prawoo.pl:
138.74 zł
189 zł


Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD

Marian Wolanin, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286671
Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD. Prezentowana publikacja to pozycja zawierająca zestawienie ok. 100 cywilnych wzorów umów, oświadczeń, wniosków i pozwów z z ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD

Vademecum Zarządcy Nieruchomości 2018 Wzory dokumentów pism umów wniosków z komentarzem

Potocka Ewa, Czajkowska Matosiuk Katarzyna, Puch Paweł, Sarna Marcin, Substyk Micha
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326974724
Opracowanie zawiera zarówno wzory uchwał dotyczących zarządu wspólnoty (wybór zarządu wspólnoty, regulamin pracy zarządu wspólnoty), wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodar ...

Cena w prawoo.pl:
85.38 zł
99 zł


Gospodarka i obrót nieruchomościami

Dominik Sypniewski, Helena Kisilowska, Rafał Godlewski, Mikołaj Goss, Jan Góralski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244329
Opracowanie zawiera wzory pism i umów dotyczące różnych aspektów gospodarki nieruchomościami. Autorzy komentarza poruszyli w książce m.in. takie zagadnienia, jak:- - prawo do nieruchomości,- księgi wieczyste,- wspó ...

Cena w prawoo.pl:
187.00 zł
229 zł


Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD

Zuzanna Tokarzewska Żarna, Prawo w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287838
Książka przedstawia zastosowanie ustawy o własności lokali w praktyce. Zawiera 75 wzorów dokumentów wraz z omówieniem podstaw prawnych i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ich sporządzania. Stanowi zbiór najistotniejszych projektó ...

Cena w prawoo.pl:
116.14 zł
139 zł


Prawo nieruchomości Strzelczyk

Strzelczyk Ryszard, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325588946
Piąte wydanie książki z prawa nieruchomości zostało uaktualnione, uzupełnione o nową literaturę i orzecznictwo oraz poszerzone o omówienie nowych regulacji dotyczących m.in. kształtowania ustroju rolnego, wstrzymania sprzedaży nieruc ...

Cena w prawoo.pl:
80.39 zł
99 zł


Ustawa deweloperska Komentarz Czech

Czech Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381242790
W komentarzu przedstawiono obszerną analizę przepisów ustawy deweloperskiej wraz z powiązanymi z nią przepisami:Kodeksu cywilnego,Prawa upadłościowego,Prawa restrukturyzacyjnego,Prawa bankowego.Najnowsze zmia ...

Cena w prawoo.pl:
124.34 zł
159 zł


Najem lokali użytkowych wzory umów, dokumentów i pism procesowych

Katarzyna Siwiec
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281027
Książka o najmie lokali użytkowych zawiera zbiór wzorów dokumentów, którą mogą zostać wykorzystane przez czytelników przy kształtowaniu stosunku najmu lokali i powierzchni użytkowych. Można wśród nich odnaleźć wzór umowy najmu ...

Cena w prawoo.pl:
56.34 zł
69 zł