Gospodarka i obrót nieruchomościami - wzory pism i umów z komentarzami

Wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego, remontowego i finansowego, wzory uchwał w sprawie zlecenia windykacji w stosunku do właścicieli, wykonania remontów nieruchomości wspólnej. Książki omawiają prawo do

nieruchomości

, księgi wieczyste, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, najem i dzierżawa lokali, ewidencja gruntów i budynków, podział i scalenie nieruchomości, proces inwestycyjno-budowlany, umowy w procesie inwestycyjnym.
Wspólnota mieszkaniowa w praktyce

Substyk Michał
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788378042822
Wspólnota mieszkaniowa, obok spółdzielni mieszkaniowych, jest w naszym kraju dominującą formą zarządzania budynkami z lokalami mieszkalnymi. Krótka i – wydawałoby się – prosta ustawa o własności lokali regulująca zasady fun ...

Cena w prawoo.pl:
98.95 zł
136.5 zł


Rejestry nieruchomości

Paweł Blajer, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287749
Rejestry nieruchomości. Studium prawnoporównawcze. Monografia Rejestry nieruchomości – studium prawnoporównawcze stanowi pierwszą w Polsce publikację kompleksowo przedstawiającą zarówno genezę, jak i aktualny kształt podstawowych ro ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Rejestry nieruchomości

Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD

Zuzanna Tokarzewska Żarna, Prawo w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287838
Książka przedstawia zastosowanie ustawy o własności lokali w praktyce. Zawiera 75 wzorów dokumentów wraz z omówieniem podstaw prawnych i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ich sporządzania. Stanowi zbiór najistotniejszych projektó ...

Cena w prawoo.pl:
109.13 zł
139 zł


Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Piotr Wancke, Ustawy w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381583152
Celem publikacji jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, dalej: ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Ustawa o własności lokali Komentarz

Tymoteusz Barański, Hubert Izdebski, Buliński Kamil
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381600736
Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień regulowanych ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym. Dokładnej analizie poddano najczęściej występujące problemy związane z takimi kwestiami jak: ustanowienie własności ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
159 zł

Zapowiedź książki Ustawa o własności lokali Komentarz

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Kinga Grzelak, Marta Klimek, Agata Legat
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046349
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki ...

Cena w prawoo.pl:
115.55 zł
157.5 zł


Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo

Romana Pietruk, Łukasz Pietruk, prawo gospodarcze podatki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046301
Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do ...

Cena w prawoo.pl:
138.02 zł
189 zł


Wycena nieruchomości Komentarz

Jerzy Dydenko, Tomasz Telega
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381247351
Wycena nieruchomości Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. W komentarzu znajdziesz komentarze do wybranych przepisów:- ...

Cena w prawoo.pl:
102.71 zł
139 zł


Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy

Weronika Wenda, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286169
Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy. W publikacji w kompleksowy sposób omówiono wszystkie aspekty prawne związane z prawem odstąpienia od umowy deweloperskiej na podstawie ustawy z 16.9.2011r. o ochronie ...

Cena w prawoo.pl:
136.95 zł
159 zł


Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej

Justyna Hanna Bauta Szostak, Rafał Kran
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248235
Publikacja w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców. Monografia wyróżnia się nowatorskim sposobem połączenia zagadnień podatku od nieruchomości oraz nowo wpr ...

Cena w prawoo.pl:
108.49 zł
149 zł