Gospodarka i obrót nieruchomościami - wzory pism i umów z komentarzami

Wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego, remontowego i finansowego, wzory uchwał w sprawie zlecenia windykacji w stosunku do właścicieli, wykonania remontów nieruchomości wspólnej. Książki omawiają prawo do

nieruchomości

, księgi wieczyste, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, najem i dzierżawa lokali, ewidencja gruntów i budynków, podział i scalenie nieruchomości, proces inwestycyjno-budowlany, umowy w procesie inwestycyjnym.
Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo

Romana Pietruk, Łukasz Pietruk, prawo gospodarcze podatki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046301
Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do ...

Cena w prawoo.pl:
137.79 zł
189 zł


Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Kinga Grzelak, Marta Klimek, Agata Legat
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046349
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki ...

Cena w prawoo.pl:
114.47 zł
157.5 zł


Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Seria z paragrafem
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381603577
Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospod ...

Cena w prawoo.pl:
44.39 zł
49 zł


Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Bartosz Kasperek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381584579
Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości to publikacja zawierająca kompleksowe omówienie regulacji prawnych związanych z tytułowym zagadnieniem, które w głównej mierze zawarte zostały w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomośc ...

Cena w prawoo.pl:
92.21 zł
99 zł

Zapowiedź książki Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Specustawa mieszkaniowa komentarz

Ustawy w praktyce, Aleksander Jakubowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381582391
Niniejszy komentarz stanowi pierwsze na rynku książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w ...

Cena w prawoo.pl:
185.49 zł
199 zł

Zapowiedź książki Specustawa mieszkaniowa komentarz

Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński

Komentarze Becka, Jacek Chaciński
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2019 | Isbn 9788381581110
Komentarz do ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z ...

Cena w prawoo.pl:
127.19 zł
149 zł


Podatek od nieruchomości

Marcin Binaś, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381286671
Podatek od nieruchomości to najistotniejszy dochód w gminnych budżetach wśród tych należności, które są wpłacane bezpośrednio do gmin – dlatego znajomość regulacji prawnych związanych z jego prawidłowym wymiarem jest wiedzą bar ...

Zapowiedź książki Podatek od nieruchomości

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Piotr Wancke, Ustawy w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381583152
Celem komentarza jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, dalej ...

Cena w prawoo.pl:
109.39 zł
129 zł


Prawo nieruchomości Strzelczyk

Strzelczyk Ryszard, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2019 | Isbn 9788381287951
Szóste wydanie książki z prawa nieruchomości zostało uaktualnione, uzupełnione o nową literaturę i orzecznictwo oraz poszerzone o omówienie nowych regulacji dotyczących m.in. kształtowania ustroju rolnego, wstrzymania sprzedaży nieru ...

Zapowiedź książki Prawo nieruchomości Strzelczyk

Wspólnota mieszkaniowa w praktyce

Substyk Michał
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788378042822
Wspólnota mieszkaniowa, obok spółdzielni mieszkaniowych, jest w naszym kraju dominującą formą zarządzania budynkami z lokalami mieszkalnymi. Krótka i – wydawałoby się – prosta ustawa o własności lokali regulująca zasady fun ...

Cena w prawoo.pl:
98.03 zł
136.5 zł