Gospodarka i obrót nieruchomościami - wzory pism i umów z komentarzami

Wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego, remontowego i finansowego, wzory uchwał w sprawie zlecenia windykacji w stosunku do właścicieli, wykonania remontów nieruchomości wspólnej. Książki omawiają prawo do

nieruchomości

, księgi wieczyste, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, najem i dzierżawa lokali, ewidencja gruntów i budynków, podział i scalenie nieruchomości, proces inwestycyjno-budowlany, umowy w procesie inwestycyjnym.
Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy

Weronika Wenda, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286169
Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy. W publikacji w kompleksowy sposób omówiono wszystkie aspekty prawne związane z prawem odstąpienia od umowy deweloperskiej na podstawie ustawy z 16.9.2011r. o ochronie ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
159 zł


Wycena nieruchomości Komentarz

Jerzy Dydenko, Tomasz Telega
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381247351
Wycena nieruchomości Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Komentarz umożliwia właściwą interpretację przepisów odnosz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Wycena nieruchomości Komentarz

Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej

Justyna Hanna Bauta Szostak, Rafał Kran
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248235
Publikacja w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców. Monografia wyróżnia się nowatorskim sposobem połączenia zagadnień podatku od nieruchomości oraz nowo wpr ...

Cena w prawoo.pl:
108.49 zł
149 zł


Wspólnota mieszkaniowa w praktyce

Substyk Michał
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788378042822
Wspólnota mieszkaniowa, obok spółdzielni mieszkaniowych, jest w naszym kraju dominującą formą zarządzania budynkami z lokalami mieszkalnymi. Krótka i – wydawałoby się – prosta ustawa o własności lokali regulująca zasady fun ...

Cena w prawoo.pl:
98.95 zł
136.5 zł


Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373692
Jest to pierwsza dostępna na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszł ...

Cena w prawoo.pl:
54.28 zł
59 zł


Specustawa mieszkaniowa nowe zasady realizacji inwestycji

Dagmara Kafar, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581035
Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa) przyjęta przez Sejm 5.7.2018r. weszła w życie już 22.8.2018 r. Na jej podstawie przygotowaliśmy pub ...

Cena w prawoo.pl:
109.13 zł
139 zł


Umowa o roboty budowlane Okolski

Dariusz Okolski, Nieruchomości
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381580441
Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie treści umowy o roboty budowlane wraz z zagadnieniami praktycznymi oraz omówienie relacji między uczestnikami procesu budowlanego i wynikających z umowy wzajemnych zobowiązań stron. Niniejsze ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
129 zł


Rzeczoznawca majątkowy testy i pytania egzaminacyjne

Nieruchomości, Mariusz Stepaniuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325595784
W trzecim wydaniu książki Egzamin na Rzeczoznawcę majątkowego uwzględniono ostatnie zmiany w przepisach dotyczących egzaminów na rzeczoznawców oraz dodano pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami z egzaminów z 2016 r. Książka stanow ...

Cena w prawoo.pl:
153.31 zł
199 zł


Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Kinga Grzelak, Marta Klimek, Agata Legat
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046349
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki ...

Cena w prawoo.pl:
115.01 zł
157.5 zł


Specustawa mieszkaniowa komentarz

Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325514242
Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Specustawa mieszkaniowa komentarz