Dekret Warszawski Wybrane aspekty systemowe


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788325539368
Rozwój coraz bardziej zaawansowanych relacji gospodarczych i ogólna globalizacja obrotu handlowego, a także gorzkie doświadczenia płynące z praktyki \r\nfunkcjonowania systemów totalitarnych w XX w. sprawiają, że do wywłaszczenia \r\npodch ...

Cena w prawoo.pl:
77.62 zł
99 zł


Prawo nieruchomości

Jerzy Kopyra, Grzegorz Krawiec, Bartosz Bacia
Wydawnictwo: Poltext Wydawnictwo
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788375611670
Książka zawiera omówienie aktów prawnych istotnych szczególnie dla zarządców nieruchomości, pośredników i rzeczoznawców majątkowych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pracowników organów administracji publicznej i innych pr ...

Cena w prawoo.pl:
39.12 zł
49.9 zł


Prawo nieruchomości Strzelczyk Studia Prawnicze

Strzelczyk Ryszard, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325534349
Książka Becka obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w Kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzi ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Podziały i scalenia nieruchomości

Marian Wolanin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325519469
Każda aktywność człowieka wymaga miejsca jej realizacji, którym jest powierzchnia ziemi, dlatego naturalnym dążeniem człowieka jest pozyskanie części tej powierzchni o takiej wielkości, położeniu i dostępie do drogi publicznej, kt ...

Cena w prawoo.pl:
69.78 zł
89 zł


Nieruchomości ujednolicone przepisy Legis

Wiera Zabiełło
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788362370733
Stan prawny 01.03.2014 rok. Książka podzielona jest na osiem głównych działów: 1. Prawo cywilne i administracyjne.2. Gospodarka nieruchomościami.3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.4. Geodezja i kartografia. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Wycena nieruchomości

Marciniuk Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325519476
Książka adresowana jest do praktykujących rzeczoznawców majątkowych, jak i do wzrastającej ilości adeptów tej sztuki. Zawód rzeczoznawcy majątkowego przyciąga osoby, które legitymując się dyplomem ukończenia studiów magisterskich ...

Cena w prawoo.pl:
108.41 zł
149 zł


Opłata adiacencka i renta planistyczna

Agnieszka Lorek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788361188438
Książka analizuje obowiązujące regulacje prawne w zakresie opłat adiacenckich i opłaty jednorazowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów interpretacyjnych i błędów pojawiających się w postępowaniach administracyjnych prowadzony ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Umowa o roboty budowlane

Dariusz Okolski, Nieruchomości
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2011 | Isbn 9788325533397
Poradnik prezentuje szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo nieruchomości

Kopyra Jerzy, Krawiec Grzegorz, Bacia Bartosz
Wydawnictwo: Poltext Wydawnictwo
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788375611670
 Nowe, zaktualizowane wydanie „Prawa nieruchomości” odpowiada oczekiwaniom osób, które zamierzają wykonywać zawód zarządcy czy pośrednika w obrocie nieruchomościami, a równocześnie uwzględnia potrzeby wszystkich, którzy już ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo nieruchomości 2016 zbiór przepisów


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788380921870
Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Stan prawny na 27.01.2016 rok. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł