Podziały nieruchomości Komentarz

Bojar Zygmunt
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788360968277
W sposób kompleksowy porusza problematykę procedur i zasad obowiązujących przy podziałach nieruchomości. Jasno i czytelnie ukazuje relacje przepisów z zakresu podziałów nieruchomości z innymi przepisami, w tym z zakresu planow ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi

Mirosław Gdesz, Anna Trembecka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788360968147
Rozwój urbanistyczny terenów jest ściśle związany z rozwojem sieci drogowej. Jednym z podstawowych problemów w procesie inwestycji drogowych, powodującym w praktyce liczne problemy prawne oraz geodezyjne, jest nabycie prawa do terenu, na ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Publiczne prawo nieruchomości dla geodetów

Gdesza, Trembecka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788360968355
Zamiarem Autorów była próba przedstawienia w sposób w miarę możliwości kompleksowy całokształtu zagadnień dotyczących publicznego prawa nieruchomości. Motywem przewodnim opracowania jest analiza wpływu publicznopraw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kataster nieruchomości

FELCENLOBEN D.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788360968079
Publikacja ma duże walory poznawcze i będzie bardzo wartościowa głównie dla pracowników zatrudnionych w organach prowadzących kataster, jak również dla osób weryfikujących opracowania geodezyjne, w wyniku których powstanie potrzeba w ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


GEOINFORMACJA WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW ORGANIZACJI DANYCH I

FELCENLOBEN D.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788360968116
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo nieruchomości 2016 oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 13/2016 | Isbn 9788325588168
Publikacja zawiera: - Prawo budowlane, - Gospodarka nieruchomościami, - Własność lokali, - Spółdzielnie mieszkaniowe, - Ochrona praw lokatorów. - Dodatki mieszkaniowe, - Planowanie i zagospodarowanie pr ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania

Felcenloben Dariusz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788376206646
Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania to pierwsze opracowanie, w którym została przedstawiona problematyka procesu granicznego. W publikacji omówiono zagadnienia prawne dotyczące obowiązującego, dwuetapowego administracyjnosądowe ...

Cena w prawoo.pl:
99.65 zł
139 zł


REWINDYKACJA GRUNTÓW WARSZAWSKICH ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJN

Mirosław Gdesz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378062622
opracowanie, które opisuje proces stosowania przepisów dekretu warszawskiego w dzisiejszej rzeczywistości, prawie 70 lat po jego wejściu w życie. Tematyka odzyskiwania nieruchomości warszawskich nie traci jednak na aktualności. Dekret war ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Obrót nieruchomościami a podatki dochodowe i VAT 2013

Zieleń Sławomir
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363597269
Stan prawny na 2013 rok. Książka będzie pomocna tym, którzy zajmują się zbywaniem (biura obrotu nieruchomościami), gdyż pozwoli zastosować prawidłowe zasady do obrotu prywatnego. Z kolei dla deweloperów, przydatne będą części ...

Cena w prawoo.pl:
82.80 zł
113.8 zł


Egzamin na rzeczoznawcę majątkowego 2013

Mariusz Stepaniuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325535834
Książka adresowana do osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Książka egzamin na rzeczoznwcę zawiera: 1) Komplet pytań egzaminacyjnych podawanych przez Ministerstwo Infrastruktury, wraz z podanymi ob ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł