Nieruchomości ujednolicone przepisy Legis

Wiera Zabiełło
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788362370733
Stan prawny 01.03.2014 rok. Książka podzielona jest na osiem głównych działów: 1. Prawo cywilne i administracyjne.2. Gospodarka nieruchomościami.3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.4. Geodezja i kartografia. ...


Wycena nieruchomości

Marciniuk Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325519476
Książka adresowana jest do praktykujących rzeczoznawców majątkowych, jak i do wzrastającej ilości adeptów tej sztuki. Zawód rzeczoznawcy majątkowego przyciąga osoby, które legitymując się dyplomem ukończenia studiów magisterskich ...

Cena w prawoo.pl:
108.41 zł
149 zł


Opłata adiacencka i renta planistyczna

Agnieszka Lorek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788361188438
Książka analizuje obowiązujące regulacje prawne w zakresie opłat adiacenckich i opłaty jednorazowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów interpretacyjnych i błędów pojawiających się w postępowaniach administracyjnych prowadzony ...


Umowa o roboty budowlane

Dariusz Okolski, Nieruchomości
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2011 | Isbn 9788325533397
Poradnik prezentuje szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są ...


Prawo nieruchomości

Kopyra Jerzy, Krawiec Grzegorz, Bacia Bartosz
Wydawnictwo: Poltext Wydawnictwo
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788375611670
 Nowe, zaktualizowane wydanie „Prawa nieruchomości” odpowiada oczekiwaniom osób, które zamierzają wykonywać zawód zarządcy czy pośrednika w obrocie nieruchomościami, a równocześnie uwzględnia potrzeby wszystkich, którzy już ...


Prawo nieruchomości 2016 zbiór przepisów


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788380921870
Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Stan prawny na 27.01.2016 rok. ...


Podziały nieruchomości Komentarz

Bojar Zygmunt
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788360968277
W sposób kompleksowy porusza problematykę procedur i zasad obowiązujących przy podziałach nieruchomości. Jasno i czytelnie ukazuje relacje przepisów z zakresu podziałów nieruchomości z innymi przepisami, w tym z zakresu planow ...


Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi

Mirosław Gdesz, Anna Trembecka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788360968147
Rozwój urbanistyczny terenów jest ściśle związany z rozwojem sieci drogowej. Jednym z podstawowych problemów w procesie inwestycji drogowych, powodującym w praktyce liczne problemy prawne oraz geodezyjne, jest nabycie prawa do terenu, na ...


Publiczne prawo nieruchomości dla geodetów

Gdesza, Trembecka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788360968355
Zamiarem Autorów była próba przedstawienia w sposób w miarę możliwości kompleksowy całokształtu zagadnień dotyczących publicznego prawa nieruchomości. Motywem przewodnim opracowania jest analiza wpływu publicznopraw ...


Kataster nieruchomości

FELCENLOBEN D.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788360968079
Publikacja ma duże walory poznawcze i będzie bardzo wartościowa głównie dla pracowników zatrudnionych w organach prowadzących kataster, jak również dla osób weryfikujących opracowania geodezyjne, w wyniku których powstanie potrzeba w ...