Podatki w spółdzielniach mieszkaniowych w 2014 roku

Szczypiór Michał
Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788362452460
Książka omawia istotne dla Spółdzielni mieskzaniowej zmienione zasady rozliczania podatku VAT, zwłaszcza w zakresie zmienionych zasad powstania obowiązku podatkowego, terminów na wystawianie faktur VAT i nowej zmienionej ...

Cena w prawoo.pl:
129.21 zł
169 zł


Prawo obrotu nieruchomościami Strzelczyk

Ryszard Strzelczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325527617
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik Prawo obrotu nieruchomościami wyjaśnia w przystępny usystematyzowany sposób większość zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

Marta Czajkowska, Beata Mikołajewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325524630
Książka przeznaczona jest dla zarządców nieruchomości oraz księgowych wspólnot mieszkaniowych jako poszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń rocznych. Wszystkie podane w książce przykłady mają swe źródło w sytu ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Umowa deweloperska

Kunicki Piuotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325525156
Ksiązka całościowo omawiaja problematykę powstałej w drodze praktyki, nienazwanej umowy cywilno-prawnej, jaką jest umowa deweloperska. Niniejsze opracowanie w pełni zaspokaja tę potrzebę, omawiając w sposób szczegółowy i systematycz ...

Cena w prawoo.pl:
46.26 zł
59 zł


Prawo nieruchomości 2016 oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325580711
Stan prawny 1 stycznia 2016 roku. Publikacja zawiera: - Prawo budowlane, - Gospodarka nieruchomościami, - Własność lokali, - Spółdzielnie mieszkaniowe, - Ochrona praw lokatorów. - Dodatki mieszkaniowe, ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo nieruchomości Strzelczyk Beck

Strzelczyk Ryszard, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325569419
Książka obejmuje całość problematyki prawnej związanej z nieruchomościami,\r\nuregulowanej w Kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali,\r\nustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowyc ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Nieruchomości CH Beck 3/2015

Beck
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788325570606
W numerze polecamy m.in.:\r\n\r\n artykuł szczegółowo omawiający katalog błędów, jakie mogą pojawiać się w treści aktów notarialnych, a spowodowane przez notariusza dokonującego czynności notarialnej bądź powstałe w wyniku działani ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Nieruchomości CH Beck 2/2015

Beck
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 977150628915202
artykuł szczegółowo omawiający nowe zasady uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas I–III o zwartej powierzchni do 0,5 ha;\r\n\r\n publikacja przestawiająca zakres obowiązków z zakresu rejestrowania dochód za pom ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Nieruchomości CH Beck 1/2015

Beck
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325570606
Dziedziczenie nieruchomości – dopełnienie formalności przed notariuszem\r\n\r\nZadatek w obrocie nieruchomościami\r\n\r\nKonsultacje z zarządcą drogi w toku wydawania decyzji o sposobie użytkowania lokalu\r\n\r\nCharakter prawny dróg wewnętrznych ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo nieruchomości 2015 Lex


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326482588
Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Stan prawny na 13.04.2015 rok. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł