Nieruchomości CH Beck 2/2015

Beck
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 977150628915202
artykuł szczegółowo omawiający nowe zasady uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas I–III o zwartej powierzchni do 0,5 ha;\r\n\r\n publikacja przestawiająca zakres obowiązków z zakresu rejestrowania dochód za pom ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Nieruchomości CH Beck 1/2015

Beck
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325570606
Dziedziczenie nieruchomości – dopełnienie formalności przed notariuszem\r\n\r\nZadatek w obrocie nieruchomościami\r\n\r\nKonsultacje z zarządcą drogi w toku wydawania decyzji o sposobie użytkowania lokalu\r\n\r\nCharakter prawny dróg wewnętrznych ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo nieruchomości 2015 Lex


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326482588
Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Stan prawny na 13.04.2015 rok. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo nieruchomości 2012 Zbiór aktów prawnych

Marian Wolanin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2012 | Isbn 9788325535711
Zbiór przepisów prawnych Nieruchomości – Edycja Sądowa przeznaczony jest dla bardzo szerokiego kręgu osób zajmujących się prawną problematyką nieruchomości. Zakres ujętych w nim aktów prawnych czyni ten zbiór niezbędnym w prakty ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


USTAWA DEWELOPERSKA KOMENTARZ STAN PRAWNY 01/05/2013

Czech Tomasz
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2013 | Isbn 9788378069768
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


USTAWA DEWELOPERSKA KOMENTARZ PRAKTYCZNY STPR30/03/13

Czech Tomasz
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2013 | Isbn 9788393468904
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


OCHRONA PRAW LOKATORÓW KOMENTARZ WYD3

Komentarze Becka, Jacek Chaciński
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2013 | Isbn 8325549916
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

Dariusz Okolski, Nieruchomości
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie /2012 | Isbn 9788326407420
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


OCHRONA PRAW LOKATORÓW KOMENTARZ WYD2

Komentarze Becka, Jacek Chaciński
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2009 | Isbn 8325507794
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


USTAWA DEWELOPERSKA KOMENTARZ DO USTAWY O OCHRONIE PRAW NABY

Czech Tomasz
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2012 | Isbn 9788378064947
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł