Prawo nieruchomości 2016 oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325580711
Stan prawny 1 stycznia 2016 roku. Publikacja zawiera: - Prawo budowlane, - Gospodarka nieruchomościami, - Własność lokali, - Spółdzielnie mieszkaniowe, - Ochrona praw lokatorów. - Dodatki mieszkaniowe, ...


Prawo nieruchomości Strzelczyk Beck

Strzelczyk Ryszard, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325569419
Książka obejmuje całość problematyki prawnej związanej z nieruchomościami,\r\nuregulowanej w Kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali,\r\nustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowyc ...


Nieruchomości CH Beck 3/2015

Beck
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788325570606
W numerze polecamy m.in.:\r\n\r\n artykuł szczegółowo omawiający katalog błędów, jakie mogą pojawiać się w treści aktów notarialnych, a spowodowane przez notariusza dokonującego czynności notarialnej bądź powstałe w wyniku działani ...


Nieruchomości CH Beck 2/2015

Beck
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 977150628915202
artykuł szczegółowo omawiający nowe zasady uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas I–III o zwartej powierzchni do 0,5 ha;\r\n\r\n publikacja przestawiająca zakres obowiązków z zakresu rejestrowania dochód za pom ...


Nieruchomości CH Beck 1/2015

Beck
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325570606
Dziedziczenie nieruchomości – dopełnienie formalności przed notariuszem\r\n\r\nZadatek w obrocie nieruchomościami\r\n\r\nKonsultacje z zarządcą drogi w toku wydawania decyzji o sposobie użytkowania lokalu\r\n\r\nCharakter prawny dróg wewnętrznych ...


Prawo nieruchomości 2015 Lex


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326482588
Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Stan prawny na 13.04.2015 rok. ...


Prawo nieruchomości 2012 Zbiór aktów prawnych

Marian Wolanin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2012 | Isbn 9788325535711
Zbiór przepisów prawnych Nieruchomości – Edycja Sądowa przeznaczony jest dla bardzo szerokiego kręgu osób zajmujących się prawną problematyką nieruchomości. Zakres ujętych w nim aktów prawnych czyni ten zbiór niezbędnym w prakty ...


USTAWA DEWELOPERSKA KOMENTARZ STAN PRAWNY 01/05/2013

Czech Tomasz
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2013 | Isbn 9788378069768
...


USTAWA DEWELOPERSKA KOMENTARZ PRAKTYCZNY STPR30/03/13

Czech Tomasz
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2013 | Isbn 9788393468904
...


OCHRONA PRAW LOKATORÓW KOMENTARZ WYD3

Komentarze Becka, Jacek Chaciński
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2013 | Isbn 8325549916
...