Nieruchomości w prawie cywilnym administracyjnym i podatkowym Tom 1

Babiarz Stefan, Bieranowski Adam, Jaśniewicz Maciej, Kolanowski Tomasz, Pęk Ryszard
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380924826
W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, w jaki sposób i rodzinnych. Poszczególne zagadnienia omówiono ...

Cena w prawoo.pl:
165.82 zł
219 zł


Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Komentarz

Wojciech Morawski, Tomasz Brzezicki, Krzysztof Lasiński Sulecki, Paweł Majka
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788378043096
Bardzo praktyczny i niezwykle szczegółowy komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Autorzy komentarza, wykorzystując swoje bogate doświadczenie zawodowe, posiłkując się najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych i in ...

Cena w prawoo.pl:
157.83 zł
220.5 zł


Dodatki mieszkaniowe Komentarz

Manjura Niśkiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325586287
Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką, w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, ale również dla tych ubiegających się o przyznanie dodat ...

Cena w prawoo.pl:
114.37 zł
149 zł


Teczka zarządcy nieruchomości wzory dokumentów z wyjaśnieniami


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 8374832509
Teczka zawiera praktyczne wyjaśnienia i dokumenty niezbędne w codziennej pracy\r\ndla osób związanych zawodowo z nieruchomościami (zarówno dla zarządców nieruchomości,\r\njak i administratorów budynków komunalnych, gmin zarządzających n ...


Egzekucja z nieruchomości

Borkowski Piotr, Leśniak Olga
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326494574
Publikacja stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r., która wprowadziła szereg zmian w postępowaniu egze ...

Cena w prawoo.pl:
173.27 zł
199 zł


Podziały scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne

Marian Wolanin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325588816
Trzecie wydanie publikacji Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo SN i NSA stanowi bogate omówienie reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ...

Cena w prawoo.pl:
160.27 zł
189 zł


Umowa o roboty budowlane Okolski

Dariusz Okolski, Nieruchomości
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2016 | Isbn 9788325581602
Ósme wydanie książki o robotach budowlanych zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wraz ...


Problematyka własności nieruchomości warszawskich w okresie PRL i przemian ustrojowych

Michał Górski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Wydanie 1/2006 | Isbn 8374415045
Prezentowana publikacja stanowi próbę całościowego podejścia do niezmiernie skomplikowanej kwestii własności nieruchomości położonych na obszarze Warszawy w granicach z 1939 roku i objętych działaniem dekretu z dnia 26 października ...

Cena w prawoo.pl:
27.48 zł
29.9 zł


Proces inwestycyjno-budowlany aspekty prawne

Maciej Bielecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588779
Książka omawia problematykę związaną z budowlanym procesem inwestycyjnym i stanowi drugie wydanie, opublikowanej w 2009 r. książki Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego. Celem publikacji jest przybliżenie osobom, które rozwa ...


Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności

Hadyna Paweł
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585136
Niniejsza monografia zawiera kompleksowe opracowanie problematyki losów hipoteki obciążającej udział we współwłasności w razie podziału nieruchomości. Na tle zmieniających się przepisów dotyczących tego zagadnienia w literaturze i ...

Cena w prawoo.pl:
84.79 zł
99 zł