Opodatkowanie najmu i podnajmu lokali 2017

Sasin Wiesław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788360829776
Książka dla wynajmujących i podwynajmujących mieszkania na cele mieszkalne lub niemieszkalne oraz inne lokale użytkowe. Książka obejmuje problematykę opodatkowania najmu i podnajmu lokali w roku bieżącym - wynajmujący występuje to w ...

Cena w prawoo.pl:
29.12 zł
31 zł


Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Tylec Grzegorz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788376416939
Książka zawiera recenzja regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia ...

Cena w prawoo.pl:
38.81 zł
45 zł


Najem i wynajem lokali komercyjnych Damasiewicz

Agnieszka Damasiewicz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788327800596
Książka została wzbogacona o najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące tematyki najmu i wynajmu lokali. Ponadto udoskonalono formę prezentacji poszczególnych zagadnień. Forma ta polega na przedstawieniu umowy najmu lokali ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Rynek nieruchomości w Polsce

Jamróz Paweł, Kowalczyk Rólczyńska Patrycja
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326492983
Niniejsza książka ma na celu przybliżenie problematyki związanej z rynkiem nieruchomości poprzez usystematyzowanie pojęć, opisanie metod finansowania tego rynku, wskazanie niezbędnych produktów ubezpieczeniowych powiązanych z t ...

Cena w prawoo.pl:
68.14 zł
79 zł


Podział quoad usum nieruchomości rolnej

Czerwińska Katarzyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325573287
Książka porusza tematykę o szczególnym sposobie podziału do korzystania, jakim jest podział quoad usum. W pracy skupiono się na podziale specyficznego przedmiotu jakim jest nieruchomość rolna – składnik gospodarstwa ...

Cena w prawoo.pl:
79.69 zł
99 zł


Sytuacja prawna byłych stron stosunku najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę

Olczyk Magdalena
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326483936
Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki, z jaką stykają się byłe strony stosunku najmu w sytuacji dalszego zajmowania lokalu przez byłego najemcę. Autorka dokładnie analizuje charakter więzi prawnej łącz ...

Cena w prawoo.pl:
76.28 zł
99 zł


Prawo nieruchomości Wolanin

Wolanin M.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 11/2015 | Isbn 9788325566258
Edycja sądowa służy ujęciu w jednej publikacji tych wszystkich aktów\r\nz zakresu gospodarowania nieruchomościami, które są niezbędne\r\nw prowadzeniu postępowań cywilnych i administracyjnych mających\r\nna celu ukształto ...

Cena w prawoo.pl:
47.49 zł
59 zł


Nieruchomości Problematyka prawna Bieniek

Rudnicki S.
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 7/2013 | Isbn 9788378069843
W siódmym wydaniu zostały dodane hasła o timesharingu, w związku z wejściem w życie ustawy z 16 września 2011 r. o timeshare, oraz o umowie deweloperskiej uregulowanej w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednoro ...

Cena w prawoo.pl:
194.69 zł
259 zł


Oddziaływanie portów lotniczych na sposób korzystania z nieruchomości Studium Mazowsza

Bidziński Mariusz, Chmaj Marek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Wydanie /2015 | Isbn 9788380192072
Z całą pewnością przeprowadzona w niniejszej pracy analiza powinna umożliwić dokonanie choćby wstępnych ocen i wniosków rozwiązań prawnych dotyczących oddziaływania portów lotniczych położonych także w innych częściach kraju. ...

Cena w prawoo.pl:
18.90 zł
21 zł


Najem nieruchomości a podatki

Styczyński Rafał
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326481468
Niewątpliwym atutem książki jest umieszczenie na zakończenie każdej części zestawu pytań kontrolnych wraz z odpowiedziami, dotyczących najczęściej pojawiających się problemów związanych z rozliczeniem najmu. W poradniku nie zabrak ...

Cena w prawoo.pl:
76.94 zł
99 zł