Umowa o roboty budowlane Okolski

Dariusz Okolski, Nieruchomości
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2016 | Isbn 9788325581602
Ósme wydanie książki o robotach budowlanych zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wraz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Problematyka własności nieruchomości warszawskich w okresie PRL i przemian ustrojowych

Michał Górski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Wydanie 1/2006 | Isbn 8374415045
Prezentowana publikacja stanowi próbę całościowego podejścia do niezmiernie skomplikowanej kwestii własności nieruchomości położonych na obszarze Warszawy w granicach z 1939 roku i objętych działaniem dekretu z dnia 26 października ...

Cena w prawoo.pl:
28.62 zł
29.9 zł


Proces inwestycyjno-budowlany aspekty prawne

Maciej Bielecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588779
Książka omawia problematykę związaną z budowlanym procesem inwestycyjnym i stanowi drugie wydanie, opublikowanej w 2009 r. książki Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego. Celem publikacji jest przybliżenie osobom, które rozwa ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności

Hadyna Paweł
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585136
Niniejsza monografia zawiera kompleksowe opracowanie problematyki losów hipoteki obciążającej udział we współwłasności w razie podziału nieruchomości. Na tle zmieniających się przepisów dotyczących tego zagadnienia w literaturze i ...

Cena w prawoo.pl:
75.65 zł
99 zł


Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości

Strzelczyk Ryszard
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380923188
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości - pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, notariuszy, a także doradców podatkowych ...

Cena w prawoo.pl:
94.15 zł
129 zł


Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami

Rogalska Beata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380920644
Książka zawiera analizę najważniejszych aspektów związanych z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług robót budowlanych i obrotu nieruchomościami, z uwzględnieniem rozstrzygnięć sądów administracyjnych oraz interpretacji indyw ...

Cena w prawoo.pl:
106.82 zł
149 zł


Wspólnota mieszkaniowa Praktyczny poradnik dla zarządów i zarządców

Malarecka Dorota, Jachacy Bednarek Katarzyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325580070
Poradnik, który przedstawia i przybliża główne zagadnienia prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Publikacja przybliża najważniejsze regulacje prawne w omawianym zakresie oraz w przystępny sposób oma ...

Cena w prawoo.pl:
105.18 zł
139 zł


Własność lokali Komentarz Beck

Strzelczyk Ryszard, Turlej Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325576776
Komentarz zawiera najaktualniejszy stan prawny (nie tylko ustawowy głównej, ale odnosi się również do zmian np. w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych czy prawie budowlanym), wzbogacono je także o najnowsze orzecznictwo oraz dorobek j ...

Cena w prawoo.pl:
181.17 zł
249 zł


Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych

Zięba Marcin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579661
Książka została poświęcona problematyce statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych, która nie doczekała się dotąd kompleksowego opracowania w literaturze prawniczej. Zagadnienie to - od ponad dwudziestu lat obowiązywania u ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Opodatkowanie najmu i podnajmu lokali 2017

Sasin Wiesław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788360829776
Książka dla wynajmujących i podwynajmujących mieszkania na cele mieszkalne lub niemieszkalne oraz inne lokale użytkowe. Książka obejmuje problematykę opodatkowania najmu i podnajmu lokali w roku bieżącym - wynajmujący występuje to w ...

Cena w prawoo.pl:
29.12 zł
31 zł