Nomenklatura scalona (CN)

Nomenklatura scalona (CN) Od 2019 roku niezbędna dla potrzeb podatku VAT

 

204.75 zł 171.19

Autor: ,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046578
Wydanie: 1/2018 Stron: 686


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Ceny transferowe, Prawo handlowe 2018,Wysyłka

Książka Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282, z dnia 31.10.2017 r.).

Książka zawiera:
- Część pierwszą – Przepisy wstępne
- Część drugą – Tabela stawek celnych