Nowe Prawo wodne

Nowe Prawo wodne Stan prawny 1 stycznia 2018 roku

 

99 zł 77.42 Bestseller

Autor: Ewa Piętowska, Lucyna Osuch Chacińska, Agnieszka Cybulska, Piotr Ćwiek, Marta Stachowska, Michał Wyszogrodzki ,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788381242622
Wydanie: 1/2017 Stron: 516


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Zamknięcie Roku 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Podmiot ten ma realizować politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. Ustawa reguluje m.in. kwestie:
- zgody wodnoprawnej, która jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego,
- wydania oceny wodnoprawnej
- określając zakres przedmiotowy każdej z wymienionych czynności wraz z trybem ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne oraz wymogami poszczególnych operatów wodnoprawnych.
Zasadność opracowania nowego aktu normatywnego była podyktowana koniecznością stworzenia nowego, efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej oraz bodźców finansowych kształtujących potrzeby wodne społeczeństwa i gospodarki, opartych na odpłatności za usługi wodne przekraczające zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód.
Stan prawny: 1 stycznia 2018 r.