Obrót wierzytelnościami Monografie

Obrót wierzytelnościami Monografie

 

69 zł 52.79

Autor: Mojak Jan,
LexisNexis Polska
Isbn: 9788376209203
Wydanie: 3/2011 Stron: 392


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej publikacji Autor omawia pojęcie wierzytelności i roszczeń, analizuje różnorodne postacie ograniczeń obrotu wierzytelnościami, opisuje instytucję prawną przelewu (cesji) wierzytelności, w tym szczególne rodzaje cesji występujące w polskim prawie cywilnym i handlowym (również umowy faktoringu i forfaitingu), a także przenoszenie wierzytelności wynikających z papierów wartościowych (weksli, czeków, obligacji, listów zastawnych, bonów skarbowych). Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom obrotu wierzytelnościami w związku z ustanowieniem na nich prawa zastawu oraz problematyce skutków niewypłacalności dłużnika zbywanej wierzytelności. Monografia adresowana jest do sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także do pracowników sektora bankowego i instytucji finansowych.