Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły

 

59 zł 49.44

Autor: Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska Albin,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381602075
Wydanie: 1/2018 Stron: 96


Inne działy: Kadry i płace 2019, Karta nauczyciela 2019, Finanse publiczne 2019, Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej,Wysyłka

Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w karcie nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Od roku szkolnego 2018/19 zmienia się procedura awansu zawodowego nauczycieli, m.in.:
- wydłużona została ścieżka awansu zawodowego,
- ocenę dorobku zawodowego zastąpiono oceną pracy po zakończeniu stażu, a postępowanie egzaminacyjne zastąpiono postępowaniem kwalifikacyjnym w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

W zakresie oceny pracy nauczyciela: zmianie ulegają między innymi terminy, tryb oraz skala oceny. Poza tym dyrektor szkoły musi ustalić regulamin oceny. Książka Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły koncentruje się na praktycznych problemach wynikających ze stosowania nowych przepisów, m.in.:
- Jakie terminy obowiązują przy przeprowadzaniu oceny?
- Czy dyrektor musi uwzględnić wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu, przygotowując ocenę pracy nauczyciela?
- Jakie opinie są wymagane przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela?
- Kiedy można oceniać nauczyciela, który odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego?
- Kiedy nauczyciel może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego?
- Których nauczycieli dotyczą przepisy przejściowe?