Ochrona danych osobowych RODO

Sprawdź ofertę publikacji zawierających komentarze, wzory pism, wdrożenie do najnowszych przepisów oraz konkretne i praktyczne wskazówki. Jakie zmiany przynosi unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych? Jaki będzie wpływ tej największej od 21 lat reformy? Rok 2018 to okres wzmożonych przygotowań firm i instytucji do wdrożenia tych przepisów. Zmiany należy wprowadzić do 25 maja 2018 r.
Unijna reforma ochrony danych osobowych

Anna Dmochowska, Marcin Zadrożny, Prawo w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381289184
Praktyczne zrozumienie RODO to wyzwanie dla każdej organizacji – zrozum lepiej istotę regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Unijna reforma ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Konrad Gałaj Emiliańczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788378046158
Inspektor ochrony danych. Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym). Publikacja zgodna z najnowszą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Kompleksowy ...

Cena w prawoo.pl:
98.43 zł
136.5 zł


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz

Marlena Sakowska Baryła, Komentarze Becka, Marta de Bazelaire de Ruppierre, Bogdan F
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325598686
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz. Szczegółowe omówienie RODO z odesłaniem do projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2410). ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
179 zł

Zapowiedź książki Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu

Lidia Marciniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381249591
Zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ochroną danych osobowych w szkole oraz przedszkolu ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Paweł Fajgielski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248488
Pierwszy komentarz do nowej polskiej ustawy i RODO. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Barta

Paweł Litwiński, Paweł Barta, Dominika Dorre Kolasa, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381288835
W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Opracowanie polskiej regulacji w tej materii jest wynikiem konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Barta

Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich

Damian Karwala
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247986
Kompleksowe ujęcie problematyki ponadgranicznych transferów danych osobowych do państw trzecich w kontekście prawa unijnego, w tym przepisów RODO. W książce zaprezentowano też poszczególne mechanizmy w ramach podejścia terytorialnego o ...

Cena w prawoo.pl:
86.66 zł
119 zł


RODO Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia

Janusz Żołyński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248013
Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji jest prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia, wywodzące się z konstytucyjnej ochrony prywatności i przysługujące każdemu pracownikowi na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ...

Cena w prawoo.pl:
77.64 zł
99 zł


Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Gumularz Mirosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247993
RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, w jaki sposób i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora publicznego. W książce znajd ...

Cena w prawoo.pl:
77.64 zł
99 zł


Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej

Marcin Nowak, Zuzanna Tokarzewska Żarna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn
Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej