Ochrona danych osobowych informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym

Nowakowsk Bogusław, Jędruszczak Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325551025
Ustawodawca nakłada na jednostki sektora publicznego w zakresie ochrony danych osobowych wiele obowiązków. Książka omawia najważniejsze zagadnienia z tej problematyki i jednocześnie zawiera wzory dokumentów, niezbędnych ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
139 zł


Instrukcja Postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem

Piotr Thiem
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788378040484
Wzorcowa instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi\r\nz komentarzem do każdego punktu Instrukcji wraz z dokumentacją, opracowana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) or ...

Cena w prawoo.pl:
80.33 zł
115.5 zł


USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KOMENTARZ

Litwiński Paweł, Barta Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788325572648
Praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych. Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, A ...


Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

Krzysztofek Mariusz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326491771
Książka przedstawia kompleksowo praktyczne aspekty ochrony danych osobowych we wszystkich instytucjach finansowych: bankach, oddziałach instytucji kredytowych i banków zagranicznych, SKOK-ach, zakładach ubezpieczeń, funduszach inwestycyjn ...

Cena w prawoo.pl:
72.25 zł
99 zł


Ochrona praw osób prywatnych publicznych i prawnych w internecie

Rodak, Zawadzka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512469
Przewodnik wyjaśnia problematyczne kwestie związane z ochroną praw przedsiębiorców i osób fizycznych w internecie. Zawiera przydatne wskazówki na temat walki z nieuczciwą konkurencją i zabezpieczania własności intelektualnej firmy. Na ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Podpisy elektroniczne biometria identyfikacja elektroniczna

Marucha Jaworska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326480195
stotną część opracowania stanowi rozdział, w którym w przystępny sposób wyjaśnione zostały skomplikowane problemy techniczne związane z identyfikacją elektroniczną oraz uwierzytelnieniem tożsamości i metodami biometrycznymi. Omów ...

Cena w prawoo.pl:
94.15 zł
129 zł


Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

Hoc, Kowalik, Marek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788325576721
Z dniem 1.1.2015 r. weszła w życie ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 poz. 1662). Wprowadziła ona liczne i dość istotne zmiany do ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobow ...


Ochrona danych osobowych w praktyce

Kępa Leszek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788379309542
Materiał zawarty w książce adresowany jest do wszystkich osób, które decydują o zbieraniu, przetwarzaniu i zabezpieczaniu danych osobowych. W publikacji przedstawiono wyczerpująco wszystkie zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osob ...

Cena w prawoo.pl:
61.22 zł
69 zł


Ochrona danych osobowych w praktyce

Łuczak Joanna, Banyś Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788364512179
Wyd. Presscom i Banyś-Łuczak prezentują jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych w ochronie danych osobowych. Kto może mieć dostęp do danych osobowych? Jak zapewnić skuteczną ochronę danych zwykłych i wrażliwych? W jak ...


Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjenta

Iwona Jeleń
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326908002
Jak prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną i zabezpieczać dane osobowe pacjentów, aby uniknąć kary nałożonej przez GIODO?\r\n\r\nOdpowiedź na to pytanie znajdziesz w książce \"Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjenta - praktyczn ...

Cena w prawoo.pl:
55.91 zł
72.45 zł