RODO 2018 w firmie i księgowości

Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326973710
Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zmodyfikowały regulacje ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 922 ze zm ...

Cena w prawoo.pl:
45.08 zł
49 zł


Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Tomasz Ostrowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325538835
Intencją powołania do życia w 2003 r. instytucji prawnej biur informacji gospodarczej było zapewnienie uczestnikom obrotu gospodarczego komplementarnego narzędzia służącego ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta. Celem uchwalenia ...

Cena w prawoo.pl:
77.62 zł
99 zł


Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym Praktyczne problemy

Andrzej Krasuski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326407918
W książce przedstawiono zagadnienia przetwarzania danych osobowych zarówno w obrocie tradycyjnym, jak i z wykorzystaniem internetu, w szczególności dotyczące uprawnień kontrolnych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przekazyw ...

Cena w prawoo.pl:
51.78 zł
69 zł


Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Tomasz Cygan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788365611000
Książka dla administratora bezpieczeństwa informacji ABI rozwiązuje konkretne problemy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Autor publikacji udziela praktycznych porad dotyczących m.in. opracowania dokumentacji polityki bezpieczeństw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ochrona danych osobowych Komentarz

Barta Janusz, Ryszard Markiewicz, Paweł Fajgielski
Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Wydanie 5/2011 | Isbn 9788326414817
Prezentowana publikacja jest jedynym na rynku tak obszernym komentarzem do ustawy o ochronie danych osobowych. Autorzy omawiają założenia ustawy i najistotniejsze problemy związane z ochroną danych osobowych oraz prezentują polskie rozwią ...

Cena w prawoo.pl:
157.00 zł
219 zł


Ochrona danych osobowych 2015 w jednostkach publicznych

Pogodzińska Lidia, Kucharska Fiałkowska Maria
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie /2015 | Isbn 9788326937101
Przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych wykorzystują w swojej pracy niezliczoną ilość informacji. Ze względu na jawność finansów publicznych część z nich jest ogólnie dostępna i może, a nawet powinna być ujawniana ...

Cena w prawoo.pl:
62.56 zł
68 zł


Ochrona danych osobowych w przedszkolu 2015

Oficyna MM
Wydawnictwo: Oficyna MM
Wydanie /2015 | Isbn 9788361123545
Ochrona danych osobowych w przedszkolu jest cennym wsparciem dla dyrektorów przedszkoli w procesie gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych uczniów oraz pracowników placówki. Nowe wydanie! Stan prawny na wrzesień 2015 r. ...

Cena w prawoo.pl:
74.36 zł
98.99 zł


Ochrona danych osobowych w szkole 2015

Oficyna MM
Wydawnictwo: Oficyna MM
Wydanie /2015 | Isbn 9788361123538
Ochrona danych osobowych w szkole jest cennym wsparciem dla dyrektorów szkół w procesie gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych uczniów oraz pracowników placówki. Nowe wydanie! Stan prawny na wrzesień 2015 r. Artykuł ...

Cena w prawoo.pl:
74.36 zł
98.99 zł


Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty

Balicki, Kędzierska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788325576554
Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych dokonaną ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 r. poz. 1662). Z punktu wid ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Polityka bezpieczeństwa informacji biura rachunkowego

Glen Piotr
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326963940
Książka zawiera omówienie zagadnień, które budzą najwięcej wątpliwości w zakresie tworzenia i przestrzegania polityki bezpieczeństwa w małej firmie takiej jak np. małe biuro podatkowe, na CD znajdują się wzory, które po dostosowan ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł