Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Paweł Fajgielski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248488
Pierwszy komentarz do nowej polskiej ustawy i RODO. Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarz ...

Cena w prawoo.pl:
213.99 zł
289 zł

Wysyłka gratis prawo


Inspektor ochrony danych Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Konrad Gałaj Emiliańczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788378046158
Inspektor ochrony danych. Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym). Publikacja zgodna z najnowszą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Kompleksowy ...

Cena w prawoo.pl:
98.43 zł
136.5 zł


Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich

Damian Karwala
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247986
Kompleksowe ujęcie problematyki ponadgranicznych transferów danych osobowych do państw trzecich w kontekście prawa unijnego, w tym przepisów RODO. W książce zaprezentowano też poszczególne mechanizmy w ramach podejścia terytorialnego o ...

Cena w prawoo.pl:
86.66 zł
119 zł


RODO Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia

Janusz Żołyński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248013
Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji jest prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia, wywodzące się z konstytucyjnej ochrony prywatności i przysługujące każdemu pracownikowi na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
99 zł


Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Gumularz Mirosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247993
RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, w jaki sposób i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora publicznego. W książce znajd ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
99 zł


Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej

Marcin Nowak, Zuzanna Tokarzewska Żarna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn
Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej

RODO Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

Paulina Zawadzka Filipczyk, Daria Jarmużek, Edyta Jagiełło
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381245777
Książka będzie istotnym wsparciem dla pracodawców, na których ciąży odpowiedzialność za dostosowanie praktyki przetwarzania danych osobowych podwładnych do wymogów stawianych przez RODO, a także dla pracowników kancelarii prawnych i ...

Cena w prawoo.pl:
93.86 zł
129 zł


RODO w 15 krokach Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

Michał Czarnecki, Tomasz Osiej, Prawo w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289825
Celem poradnika RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców jest spójne, przystępne przybliżenie Czytelnikom wymagań unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w szczególności tych praw i obowiązków, kt ...

Cena w prawoo.pl:
25.38 zł
29 zł


RODO w firmie

Infor Biznes
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie /2018 | Isbn 9788365986535
Publikacja adresowana jest każdego czynnego podatnika VAT i osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi. Celem książki jest przybliżenie i oswojenie się z podzieloną płatnością. W książce prezentowana jest sama instytucja, jej w ...

Cena w prawoo.pl:
20.43 zł
19.9 zł


Dokumentacja wdrożenia RODO (z suplementem elektronicznym)

Konrad Gałaj Emiliańczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046400
Dokumentacja pokazuje krok po kroku, jak wdrożyć w organizacji nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych – wynikające z RODO. Zbiór zawiera przykładowe narzędzia (dokumenty), dzięki którym będzie to możliwe. Autorem publikac ...

Cena w prawoo.pl:
129.46 zł
178.5 zł