Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788325569075
Praktyczny komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu informacji publicznej. Autorzy w wyczerpujący sposób, przeds ...

Cena w prawoo.pl:
124.19 zł
149 zł


Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej

Dariusz Szostek Gabriela Bar, Włodzimierz Chróścik, Mikołaj Domagała, Jacek Goł
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282161
Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem danych i IT w kancelarii prawnej (radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej). Cyfryzacja w istotny sposób wpływa na społeczeństwo i posz ...

Cena w prawoo.pl:
141.77 zł
179 zł


Ochrona danych osobowych w praktyce

Joanna Łuczak, Tomasz Banyś
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788365611307
Trzecie wydanie książki zostało uzupełnione o najważniejsze zagadnienia związane z ostatnimi nowelizacjami oraz z rozporządzeniem ogólnym, które zacznie obowiązywać od maja 2018 roku. Autorzy skupiają się na najistotniejszych zmiana ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł


Ochrona danych osobowych w dziale IT

Kamila Koszewicz, Grzegorz Leśniewski, Andrzej Boboli, Mateusz Borkiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611314
Do książki o ochronie danych osobowych zostały dodane wzory dokumentów (także w edytowalnej postaci na płycie CD). Są wśród nich m.in.: umowa o zachowaniu poufności, umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania, instrukcja zarz ...

Cena w prawoo.pl:
121.79 zł
148 zł


RODO ochrona danych osobowych Przewodnik po zmianach

Pióro Barbara
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365887740
Prezentujemy JEDYNĄ na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z nowymi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ...

Cena w prawoo.pl:
114.99 zł
129 zł


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Grzegorz Sibiga, Katarzyna Syska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 97883-81282024
Książka o narzędziowym charakterze, zawierająca 2 podstawowe akty unijne, które na nowo regulują system ochrony danych osobowych w Polsce i w UE:- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ...

Cena w prawoo.pl:
68.99 zł
79 zł


Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Bielak Jomaa Edyta, Góral Urszula
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381242660
W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Autorzy analizują zmi ...

Cena w prawoo.pl:
77.42 zł
99 zł


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

Dominik Lubasz, Edyta Bielak Jomaa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381240147
W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.Zmienione reg ...

Cena w prawoo.pl:
242.54 zł
339 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Piotr Sitniewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280396
Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, było rozszerzenie, względem informacji publicznej, zakresu informacji podlegających przepisom o ponownym wykorzystywaniu. Wprowadzone zm ...

Cena w prawoo.pl:
158.39 zł
199 zł


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Maciej Kawecki, Tomasz Osiej, Agnieszka Grzelak, Marek Świerczyński, Mirosław Gumu
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325594688
Jednym z celów przyświecających ustawodawcy unijnemu w przeprowadzeniu reformy ochrony danych osobowych było przyjęcie regulacji, które będą aktualne, mimo ciągłego rozwoju nowych technologii. Powyższe mogło być zrealizowane wyłąc ...

Cena w prawoo.pl:
105.79 zł
129 zł