RODO ochrona danych osobowych Przewodnik po zmianach

Pióro Barbara
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365887740
Prezentujemy JEDYNĄ na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z nowymi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
129 zł


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Grzegorz Sibiga, Katarzyna Syska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 97883-81282024
Książka o narzędziowym charakterze, zawierająca 2 podstawowe akty unijne, które na nowo regulują system ochrony danych osobowych w Polsce i w UE:- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ...

Cena w prawoo.pl:
67.19 zł
79 zł


Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Bielak Jomaa Edyta, Góral Urszula
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381242660
W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Autorzy analizują zmi ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
99 zł


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

Dominik Lubasz, Edyta Bielak Jomaa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381240147
W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.Zmienione reg ...

Cena w prawoo.pl:
247.16 zł
339 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Piotr Sitniewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280396
Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, było rozszerzenie, względem informacji publicznej, zakresu informacji podlegających przepisom o ponownym wykorzystywaniu. Wprowadzone zm ...

Cena w prawoo.pl:
154.07 zł
199 zł


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Maciej Kawecki, Tomasz Osiej, Agnieszka Grzelak, Marek Świerczyński, Mirosław Gumu
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325594688
Jednym z celów przyświecających ustawodawcy unijnemu w przeprowadzeniu reformy ochrony danych osobowych było przyjęcie regulacji, które będą aktualne, mimo ciągłego rozwoju nowych technologii. Powyższe mogło być zrealizowane wyłąc ...

Cena w prawoo.pl:
98.43 zł
129 zł


Dokumentacja ochrony danych osobowych według RODO

Weronika Wota
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326961809
Publikacja, która wyczerpująco przedstawia problematykę prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO). Przykładowe wzory dokumentów, dostępne także w wersj ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Administrator bezpieczeństwa informacji Inspektor ochrony danych

Konrad Gałaj Emiliańczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788378043638
Jakie są kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność w ramach prowadzonego nadzoru nad systemem danych osobowych? Co się zmieni po 25 maja? Kompleksowy poradnik omawia najważniejsze zagadnienia związane z pełnieniem funkcji inspektora ochr ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Administrator bezpieczeństwa informacji Inspektor ochrony danych

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Bogdan Fischer, Marlena Sakowska Baryła
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611437
Autorzy specjalizujący się w ochronie danych osobowych: radcowie prawni, pracownicy naukowi, osoby reprezentujące wymiar sprawiedliwości, biznes i administrację kompleksowo omówili przepisy rodo w zakresie praw, które nie istniały we wcz ...

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł


Ochrona danych pracowników

Jagiełło Edyta, Szymczak Kamińska Paulina, Zalewska Marta
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365622884
Niniejsza publikacja dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Kodeks pracy i ma na celu wprowadzenie pracodawców w nadchodzące zmiany. Rozporządzenie Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza ...

Cena w prawoo.pl:
78.22 zł
89 zł