Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Kędzierska Kamila, Kowalik Piotr, Stępień Agnieszka, Wociór Dariusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325588335
Książka jest pierwszym na rynku poradnikiem, który omawia zmiany wniesione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich da ...

Cena w prawoo.pl:
105.18 zł
139 zł


Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych

Edyta Bielak Jomaa, Dominik Lubasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326490699
Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zainteresuje też wszystkie podmioty zobowiązane do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych: podmioty publiczne, przedsiębiorców (w szcz ...

Cena w prawoo.pl:
106.82 zł
149 zł


Prawo do ochrony danych osobowych

Sakowska Baryła Marlena
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512605
Książka w kompleksowy sposób opisuje procedury postępowania z danymi osobowymi przewidziane w przepisach prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. W oparciu o orzecznictwo oraz liczne przykłady z praktyki zostają wyjaśnio ...

Cena w prawoo.pl:
97.37 zł
119 zł


Ochrona Danych Osobowych w marketingu internetowym

Kołodziej Maciej
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie /2015 | Isbn 9788326948800
Książka Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym to przydatny poradnik dla wszystkich tych, którzy prowadzą działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Trzeba pamiętać, że powinny być one nie tylko skutecz ...

Cena w prawoo.pl:
74.76 zł
89 zł


Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Litwiński Paweł, Barta Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325586119
Komentarz został przygotowany z myślą o osobach stosujących w praktyce przepisy o ochronie danych osobowych. Niewątpliwym atutem komentarza jest próba wyjaśnienia praktycznych problemów związanych z codziennym stosowaniem przepisów ust ...

Cena w prawoo.pl:
131.31 zł
179 zł


Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności

Kędzierska Kamila, Szustakiewicz Przemysław
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325576707
Pierwsza na rynku książka opisująca ograniczenia prawa do dostępu do informacji na gruncie prawa do prywatności. Poruszane zagadnienia odpowiadają na wiele istotnych pytań dotyczących zarówno sfery udostępniania informacji, jak równie ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji

Kołodziej Maciej, Kluska Michał, Litwiński Paweł
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325580094
Vademecum ABI to poradnik dla osób wykonujących oraz planujących pełnić obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji, którzy pragną zgłębić i usystematyzować wiedzę na temat obowiązujących zasad postępowania i wymagań sta ...

Cena w prawoo.pl:
103.52 zł
129 zł


Ochrona danych osobowych informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym

Nowakowsk Bogusław, Jędruszczak Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325551025
Ustawodawca nakłada na jednostki sektora publicznego w zakresie ochrony danych osobowych wiele obowiązków. Książka omawia najważniejsze zagadnienia z tej problematyki i jednocześnie zawiera wzory dokumentów, niezbędnych ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
139 zł


Instrukcja Postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem

Piotr Thiem
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788378040484
Wzorcowa instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi\r\nz komentarzem do każdego punktu Instrukcji wraz z dokumentacją, opracowana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) or ...

Cena w prawoo.pl:
80.33 zł
115.5 zł


USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KOMENTARZ

Litwiński Paweł, Barta Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788325572648
Praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych. Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, A ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł