Ochrona danych osobowych w sprzedaży i marketingu

Ochrona danych osobowych w sprzedaży i marketingu

Zapowiedź książki Ochrona danych osobowych Komentarz

Autor: Mirosław Gumularz, Prawo w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381582353
Wydanie: 1/2019 Stron: 500


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Książka swoim zakresem obejmuje stosowanie RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów mających związek z ochroną danych osobowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług elektronicznych i ustawa – Prawo telekomunikacyjne, uwzględniając także projektowane przepisy w tym zakresie. Książka skierowana jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. „procesorzy”), prowadzących działalność marketingową lub sprzedażową. Spotka się także z zainteresowaniem pracowników tych podmiotów (w szczególności działów zajmujących się marketingiem lub sprzedażą), ale także radców prawnych, adwokatów doradzających na co dzień podmiotom ze wskazanych branży, czy chcącym zdobyć lub poszerzyć swoją specjalizację. Jest ona także idealnym źródłem wiedzy dla osób, które pełnią funkcję inspektorów ochrony danych w podmiotach prowadzących działalność marketingową lub sprzedażową.