Ochrona danych osobowych na podstawie RODO

Ochrona danych osobowych na podstawie RODO

 

89 zł 75.89

Autor: Krasuski Andrzej,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788381244749
Wydanie: 2/2018 Stron: 344


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Publikacja zawiera omówienie praktycznych zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych po wejściu w życie z dniem 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W opracowaniu autor przedstawił m.in. następujące kwestie:
- zasady przetwarzania danych osobowych i ich uszczegółowienie w RODO;

- rejestr czynności przetwarzania - znaczenie, sposób utworzenia i prowadzenia oraz zasady sprawowania nadzoru;

- nowe uprawnienia osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane;

- przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego;

- nadzór administracyjny nad przetwarzaniem danych osobowych.