Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo

 

148 zł 127.19

Autor: Grzegorz Leśniewski, Kamila Koszewicz, Agata Cisowska, Mateusz Borkiewicz, Andrzej Boboli, Biblioteka Kadry i Płace w Administracji,
Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611727
Wydanie: 1/2018 Stron: 238


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Autorzy omawiają obowiązki związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i zabezpieczaniem informacji pracowniczych oraz ich trwałym usunięciem lub zniszczeniem. Opisują praktyczne przykłady dotyczące: monitoringu korespondencji służbowej i komputera, wykorzystywania wizerunku pracowników, użytkowania i zabezpieczania urządzeń przenośnych oraz przygotowania do kontroli PUODO. W książce zostały wyjaśnione zasady ochrony danych osobowych, m.in. w ramach:
- pozyskiwania i przetwarzania danych pracowników,
- prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i współpracy z agencjami rekrutacyjnymi,
- nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy,
- ewidencji czasu pracy i informowania o planach urlopowych,
- udzielania informacji podmiotom trzecim na prośbę lub za zgodą pracownika.

Ponadto opisano obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze publicznej i prywatnej oraz zagadnienia dotyczące outsourcingu usług w obszarze HR. Do opracowania została dołączona płyta CD, na której znajdują się przydatne wzory dokumentów związanych z przetwarzaniem i udostępnianiem danych pracowników.

Co w praktyce zmieniło rodo w pracy działów kadr i płac oraz HR? Jakie informacje dotyczące pracownika stanowią dane osobowe, które należy chronić? Jak postępować z danymi w procesie rekrutacyjnym przy zawieraniu i rozwiązywaniu umowy o pracę? Co zrobić, gdy utracimy kontrolę nad zgromadzonymi informacjami?