Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński

Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński

Zapowiedź książki Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński

Autor: Komentarze Becka, Jacek Chaciński,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581110
Wydanie: 4/2018 Stron: 260


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu. Autor w 4. wydaniu książki poddaje pogłębionej analizie i interpretacji przepisy regulujące zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniu czynszu, rozwiązaniu stosunku prawnego korzystania z lokalu mieszkalnego i eksmisji.