Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

 

65 zł 58.73 Bestseller

Autor: Wyrzykowska Anna, Czekański Łukasz,
Difin
Isbn: 9788380850330
Wydanie: 1/2016 Stron: 234


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Książka stanowi aktualny i rzetelny przewodnik po zasadach odpowiedzialności osób zaangażowanych w funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Znaczną część niniejszej pracy poświęcono odpowiedzialności członków zarządu i organów nadzoru spółek kapitałowych. Jednocześnie dość szczegółowo omówiono także sytuację prawną wspólników i akcjonariuszy z podsumowaniem dorobku orzecznictwa i literatury dotyczącym doktryny piercing the corporate veil (tzw. przebicia zasłony korporacyjnej) jako wyłomu od zasady ograniczonej odpowiedzialności wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych. Celem publikacji jest przedstawienie nie tylko zasad odpowiedzialności wynikających z Kodeksu spółek handlowych, ale także innych podstawowych aktów prawnych. Istotną częścią niniejszej pracy jest analiza zasad odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych za zaległości podatkowe, a także przedstawienie aspektów praktycznych z przywołaniem wielu przykładów zaczerpniętych z praktyki orzeczniczej sądów.