Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo

Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo

Zapowiedź książki Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo

Autor: Marchwicki Wojciech, Marek Niedużak, Zbiory Orzecznictwa Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583725
Wydanie: 3/2019 Stron: 750


Inne działy: Etyka prawnicza,Wysyłka

Zbiór obejmuje m.in. orzeczenia dotyczące kluczowych kwestii, jak tajemnica zawodowa, konflikt interesów, immunitet zawodowy, wolność słowa czy odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika. Część I zawiera wybór orzeczeń TK, SN, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych, prezentujący przede wszystkim orzeczenia z okresu po 1989 r. W części II zbioru zamieszczono z kolei orzecznictwo adwokackiego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, zarówno z ostatnich 30 lat, jak i wcześniejsze.