Odpowiedzialność karna menadżerów

Odpowiedzialność karna menadżerów

 

169 zł 142.79

Autor: Michał Bieniak, Sądowe Komentarze Tematyczne,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381287456
Wydanie: 2/2018 Stron: 340


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W prezentowanej pozycji szeroko omówiono regulację tzw. przestępstw menadżerskich, zawierając m.in. omówienie ok. 70 poszczególnych typów przestępstw, uregulowanych w kodeksie karnym i wielu aktach pozakodeksowych. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz prokuratorów, a jego celem w znacznej mierze jest ukazanie związków pomiędzy prawem karnym a innymi dziedzinami prawa obrotu gospodarczego, aby stać się użytecznym zarówno dla prawników karnistów, jak i dla prawników zajmujących się szeroko pojętym obrotem gospodarczym. Jednocześnie praca ta jest skierowana również do tych, którzy powinni nią być najbardziej zainteresowani, a więc menadżerów. 2 wydanie zostało zaktualizowane i poszerzone, szczególnie w zakresie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem RODO. Michał Bieniak – adwokat w Warszawie, doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zagadnieniach na styku różnych dziedzin i gałęzi prawa: prawa spółek, prawa upadłościowego i przestępczości gospodarczej.