Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

 

339 zł 247.16 Wysyłka gratis

Autor: Dominik Lubasz, Edyta Bielak Jomaa,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381240147
Wydanie: 1/2017 Stron: 1152


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,
Gratis

Wysylka

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak stowarzyszenia i fundacje, a także jednostki publiczne.
Z komentarza dowiesz się:
jakie są nowe obowiązki administratorów,
jakie są nowe zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych,
jakie są zmienione zasady i przesłanki przetwarzania danych,
jakie są nowe regulacje transferu danych do państw trzecich.

Publikacja jest skierowana zarówno do podmiotów, które jako administratorzy danych są zobowiązane do wdrożenia nowych rozwiązań, jak i do podmiotów publicznych, przedsiębiorców (w szczególności pracowników działów kadr, księgowości, marketingu oraz działów informatycznych) oraz fundacji i stowarzyszeń.