Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

 

289 zł 209.99 Wysyłka gratis

Autor: Paweł Fajgielski,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381248488
Wydanie: 1/2018 Stron: 944


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,
Gratis

Wysylka

Pierwszy komentarz do nowej polskiej ustawy i RODO. Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarza). Obie części są ze sobą powiązane poprzez system odesłań, co zapewnia spójność, pozwala na uniknięcie zbędnych powtórzeń, a zarazem umożliwia łatwe poruszanie się po tekstach komentowanych przepisów. Szczegółowo opisane są w niej:
- obowiązki administratorów,
- zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych,
- zmienione zasady i przesłanki przetwarzania danych.

Autor omawia regulacje nowej polskiej ustawy, w tym:
- postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych,
- wyjątki od obowiązku informowania przewidziane dla podmiotów publicznych,
- warunki i tryb certyfikacji,
- postępowanie w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych.

W komentarzu uwzględniono też sprostowanie do unijnego rozporządzenia.