Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w procesie przetargowym

 

149 zł 108.41Wysyłka

Poruszone i omówione w książce zagadnienia stanowią odpowiedź na wiele istotnych pytań, zarówno zamawiających jak i wykonawców, dotyczących przygotowania opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem różnych metod oraz dotyczących wymagań odnośnie do SIWZ.
W książce przedstawiono m.in.:


- reguły opisu w zamówieniach wyłączonych spod procedur zamówień publicznych;
- szczegółowe i praktyczne omówienie poszczególnych elementów SIWZ, zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych;
- szczegółowe problemy dotyczące praktycznych aspektów składania przez wykonawców pytań do SIWZ i udzielania na nie odpowiedzi;
- wskazówki dla wykonawców, jak złożyć ofertę zgodną z SIWZ, w tym ofertę równoważną;
- bogaty wybór orzecznictwa KIO i sądów dotyczący omawianej problematyki, przedstawione w przystępnej formie.
Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na wiele istotnych pytań, w tym:


- jak opisać przedmiot zamówienia na proste i te bardziej skomplikowane dostawy, usługi lub roboty budowlane;
- jaki sposób opisu przedmiotu zamówienia wybrać i kiedy trzeba zachować reguły równoważności;
- w jakim terminie i zakresie zamawiający może wyjaśnić lub zmienić SIWZ, a wykonawca zaskarżyć jej postanowienia;
- kiedy zamawiający (beneficjent) może obawiać się nałożenia korekty finansowej.
Cennym uzupełnieniem publikacji są – gotowe do wykorzystania – liczne wzory opisów przedmiotu zamówienia (31 gotowych wzorów) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11 gotowych wzorów) m.in.:


- na usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości
- na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
- na dostawę artykułów żywnościowych
- na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
- na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
- na obsługę bankową
- na dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą dystrybutorów
- na usługi geodezyjne lub kartograficzne
- na dostawę części zamiennych do samochodów
- na dostawę sprzętu lub artykułów medycznych
- na usługi szkoleniowe
- na usługę serwisu sprzętu komputerowego
- na dostawę szczepionek
Książka ułatwi zebranie i uporządkowanie wiedzy z zakresu najbardziej istotnych elementów dokumentacji niezbędnej w zamówieniach publicznych, wspierając tym samym sprawne i przejrzyste działanie każdego zamawiającego, a wykonawcom – ubieganie się o publiczny kontrakt.
Główne korzyści:


- ponad 40 wzorów (opisów przedmiotu zamówienia, SIWZ, innych dokumentów),
- porady eksperta zajmującego się tematyką zamówień publicznych od kilkunastu lat,
- płyta CD z gotowymi do wykorzystania wzorami dokumentów w wersji edytowalnej,
- liczne przykłady z praktyki,
- najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i sądów.