Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej

Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej Podatek od nieruchomości i podatek od nieruchomości komercyjnych

 

149 zł 106.46

Autor: Justyna Hanna Bauta Szostak, Rafał Kran,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381248235
Wydanie: 1/2018 Stron: 384


Inne działy: Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste, Nieruchomości poradniki, Gospodarka nieruchomościami Komentarz, Nieruchomości Mieszkania,Wysyłka

Publikacja w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców. Monografia wyróżnia się nowatorskim sposobem połączenia zagadnień podatku od nieruchomości oraz nowo wprowadzonego podatku od przychodów z budynków. Autorzy powołują się na liczne orzecznictwo, w tym kluczowe wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r. Wskazują możliwe sposoby interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz prawa budowlanego na tle problematyki, z którą w praktyce najczęściej stykają się przedsiębiorcy. W książce zostały poruszone takie zagadnienia jak:
- opodatkowanie budynków, budowli i gruntów należących do przedsiębiorców działających w różnych branżach (m.in. deweloperskiej, przemysłowej, energetycznej, kolejowej),
- leasing a podatek od nieruchomości,
- ustalenie podatnika podatku od nieruchomości w różnych sytuacjach;
- środki trwałe a przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości;
- podatek od przychodów z wynajmu budynków wg zasad obowiązujących w 2018 r. oraz zmiany planowane na 2019 r.