Opodatkowanie usług niematerialnych

Opodatkowanie usług niematerialnych

 

147 zł 104.99

Autor: Kowalski Radosław,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046165
Wydanie: 2/2018 Stron: 216


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez korzystania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich część ma charakter niematerialny. Czy wiesz, że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutkom fiskalnym takich usług? Sprawdź, jakie podjąć działania, aby ograniczyć ryzyko popełnienia błędów. Autor – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem – omawia zagadnienia związane z opodatkowaniem usług niematerialnych na gruncie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług.

W publikacji omówiono zmiany dot. opodatkowania usług niematerialnych obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., w tym:

- ograniczenie kosztowe wydatków na usługi niematerialne nabywanych od podmiotów powiązanych albo podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – limit 3.000.000 PLN + 5% „EBITDA”,
- wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego.


W książce również m.in.:

- charakterystyka usług o charakterze niematerialnym,
- zasady dokumentowania nabycia świadczeń kupowanych w kraju i za granicą,
- przesłanki zaliczenia usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów,
- metody rozliczania w KUP odsetek od finansowania dłużnego udzielanego w grupie podmiotów powiązanych,
- istota celowości fiskalnej przy nabywaniu usług,
- skutki podatkowe nabycia, a także realizacji świadczeń niematerialnych,
- usługi niematerialne a zaostrzenie sankcji karnoskarbowych,
- podatek u źródła w usługach niematerialnych.

Szereg praktycznych wskazówek i podpowiedzi, liczne przykłady odzwierciedlające realne problemy, a także bogate orzecznictwo sądowe oraz interpretacje podatkowe pomogą zrozumieć często zawiłe kwestie.

Dodatkowo wzór instrukcji gromadzenia dokumentów (innych niż księgowe) w związku z nabyciem usług niematerialnych oraz wyciąg z przepisów prawnych istotnych dla omawianych zagadnień.

Stan prawny książki uwzględnia duże zmiany w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. wprowadzone ustawą z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).