Ordynacja Podatkowa Komentarz 2019 Wolters

Komentarze przydatne podatnikom, pracownikom urzędów skarbowych, urzędów celnych, inspektorom kontroli skarbowej oraz płatnikom, którzy w swojej codziennej pracy stosują przepisy

Ordynacji podatkowej

. Komentarze mogą służyć także pracownikom organów odwoławczych, sądów administracyjnych, doradcom podatkowym, a także studentom. Poznasz najnowsze

wzory

pism z zakresu prawa podatkowego, które przygotujesz samodzielnie dla organu podatkowego
Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3

Poradnik Gazety Prawnej 2019
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381374033
W 2019 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu przeciwdziałanie optymalizacjom podatkowym. Mają temu służyć m.in.:zobowiązanie doradców podatkowych do raportowania o takich optyma ...

Cena w prawoo.pl:
25.79 zł
29.9 zł


Ordynacja podatkowa

Adam Mariański, Podatki w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381584463
Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób p ...

Zapowiedź książki Ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski, Podatkowe Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381581028
Ordynacja podatkowa. Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, praktycznie wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zak ...

Cena w prawoo.pl:
299.59 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Bogumił Brzeziński, Hanna Filipczyk, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński Sulecki,
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788378043010
Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy n ...

Cena w prawoo.pl:
251.66 zł
336 zł

Wysyłka gratis prawo


Ordynacja podatkowa Twoje Prawo

Twoje Prawo, Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 38/2019 | Isbn 9788381582933
Twoje Prawo to kieszonkowe wydanie aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń z ordynacji podatkowej, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, bardzo ułat ...

Cena w prawoo.pl:
13.79 zł
14.9 zł


Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok

Barbara Adamiak, Paweł Borszowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788374282406
Niniejsze opracowanie zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, które wejdą w życie w 2019 r., ale także tych, które weszły, bądź wejdą w życie w drugiej połowie 2018 r. Autorzy dokonują wyk ...

Zapowiedź książki Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok

Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem

Ciecierski Michał, Kaczyński Tomasz, Melezini Andrzej, Nowak Tomasz, Teszner Krzysz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788380928879
Stan prawny komentarza to 31 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. W książce przedstawiono 340 wzorów ...

Cena w prawoo.pl:
181.89 zł
239 zł


Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski, Podatkowe Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2018 | Isbn 9788381280006
Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowiązań poda ...

Cena w prawoo.pl:
299.59 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Ordynacja Podatkowa

Prus Anna
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788366026520
Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi. Zaletą książki jest jej ...

Wysyłka gratis prawo


Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz

Roman Hauser, Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka Medek, Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 10/2017 | Isbn 9788381078160
Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedur ...

Cena w prawoo.pl:
240.74 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo