Prawo administracyjne 2013 Ordynacja podatkowa


Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Wydanie 19/2013 | Isbn 9788326443626
Stan prawny 17.04.2013 rok. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ordynacja podatkowa Komentarz 2013

Mastalski, Zubrzycki, Adamiak Barbara, Borkowski Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363597238
Adamiak w nowej Nowelizacji Ordynacji podatkowej na 2013 rok! Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ordynacja podatkowa Komentarz 2014

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Mastalski, Zubrzycki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363597689
Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które obowią ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ordynacja podatkowa 2014 Zbiór przepisów


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 20/2013 | Isbn 9788326432248
Stan prawny na 17.01.2014 r. \r\n\r\n\r\n\r\n Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ordynacja podatkowa Komentarz 2015

Barbara Adamiak, Borkowski, Mastalski, Zubrzycki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788380280182
Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które mają o ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ordynacja podatkowa Komentarz

Cezary Kosikowski, Leonard Etel, Rafał Dowgier
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788326413155
W komentarzu uwzględniono najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powołano pisma i wyjaśnie ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ordynacja podatkowa Komentarz

Babiarz Stefan, Bogusław Dauter
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 7/2011 | Isbn 9788376206011
Jest klasycznym komentarzem do ustawy, która w jednym akcie łączy unormowania prawa podatkowego materialnego i procesowego. W niniejszym siódmym wydaniu uwzględ ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ordynacja podatkowa Podatki dochodowe

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2011 | Isbn 9788325522292
Teksty Ustaw Becka to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla któryc ...

Cena w prawoo.pl:
32.65 zł
44 zł


Ordynacja podatkowa 2017

Katarzyna Bednarska
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960482
Wraz z początkiem 2017 roku obowiązkiem związanym z przesyłaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego zostały objęte kolejne grupy podatników. To jedna ze zmian jaki ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa Ordynacja podatkowa Komentarz

Cezary Kosikowski, Henryk Dzwonkowski, Andrzej Huchla
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC
Wydanie 3/2004 | Isbn 8374160055
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł